הוראות הפעלה פריוריטי זום ופריוריטי - רכש (6)

  הזמנת רכש על סמך הזמנת לקוח בפריוריטי/פריוריטי זום גרסה 1    אפשרות 1: יצירת הזמנות רכש באופן אוטומטי מתוך הזמנת לקוח 1.       היכנס למסך שווק ומכירות > הזמנות > הזמנות לקוח ושלוף את הזמנת הלקוח המבוקשת. 2.       הרץ את התוכנית פתיחת הזמנת רכש על סמך הזמנה בהפעלה ישירה מהמסך.…
קרא עוד...
  הזמנת רכש בפריוריטי/פריוריטי זום גרסה 1   1.       היכנס למסך רכש > הזמנות רכש > הזמנות רכש 2.       בחר את הספק בעמודה  מס' ספק. שם ספק, הזמנה ותאריך יתמלאו אוטומטית. 3.       במידה והזמנת הרכש מבוססת על הצעת מחיר מספק עבור ללשונית אסמכתאות ובעמודה  הצעת מחיר בחר את         הצעת…
קרא עוד...
  מחירוני ספק בפריוריטי/פריוריטי זום גרסה 1    פתיחת מחירון ספק  אפשרות 1: פירוט מחירון ספק ידנית 1.       היכנס למסך רכש > מחירוני ספק > מחירוני ספקים. 2.       ציין קוד מחירון ספק ותאור מחירון ספק. 3.       בחר את הספק בעמודה מס' ספק. 4.       ציין תאריך בעמודה תאריך לתוקף כניסה, ובחר…
קרא עוד...
  הצעת מחיר מספק בפריוריטי/פריוריטי זום גרסה 1   1.       היכנס למסך רכש > הצעות מחיר > הצעות מחיר מספק. 2.       בעמודה מס' ספק בחר את הספק הרצוי. תיאור הספק יופיע אוטומטית. 3.       במידה וההצעה התקבלה מאיש קשר ספציפי של הספק, בחר אותו בעמודה איש קשר. 4.       בעמודה תאריך יתמלא אוטומטית…
קרא עוד...
  בקשה להצעת מחיר מספק בפריוריטי/פריוריטי זום גרסה 1   1.       היכנס למסך רכש > בקשות להצעת מחיר > בקשות להצעת מחיר 2.       בעמודה מס' ספק בחר את הספק הרצוי. תיאור הספק יופיע אוטומטית. 3.       במידה והבקשה מיועדת לאיש קשר ספציפי של הספק, בחר אותו בעמודה איש קשר. 4.       בעמודה תאריך…
קרא עוד...
  פתיחת ספק בפריוריטי/פריוריטי זום גרסה 1   פתיחת ספק 1.       היכנס למסך ספקים. 2.       רשום  שם ספק (יש לציין גם שם לועזי אם ייתכן צורך להדפיס תעודות באנגלית עבור הספק). מס. ספק יתמלא         אוטומטית. מספר החשבון בהנח"ש שייפתח אוטומטית עבור הספק יהיה זהה למספר הספק. עם הקמת הספק,…
קרא עוד...
  • anydesk tv logo48 showmypc showmypc

שליטה מרחוק

פתח קריאת שרות