שאלות ותשובות על דיווח מע"מ מקוון בקובץ PCN874 בתוכנות פריוריטי זום ופריוריטי

שאלות ותשובות על דיווח מע"מ מקוון בקובץ PCN874 בתוכנות פריוריטי זום ופריוריטי (14)

כשמריצים את הממשק למע"מ - PCN874, ומבקשים ליצור דו"ח מאוחד למספר חברות, הדו"ח מרכז יחד רק את אותן חברות שסומנו דרך התפריט קובץ > הגדרת עבודה רב-חברתית, ושיש להן את אותו מספר תיק במע"מ, כפי שמופיע במסך נתוני החברה.

קרא עוד...

למסך חשבונית-פרטים נוספים, מסך בן של חשבוניות מכירות ורכש, נוספה עמודה חדשה סוג רשומה למע"מ. רק עבור חשבוניות לרשות הפלשתינאית יש לבחור ידנית את הערך בעמודה זו:

      I-עסקאות לקוח רש"פ עבור חשבונית מכירות

     P- תשומה ספק מהרש"פ עבור חשבוניות רכש.

לכל שאר העסקאות סווג הרשומה נעשה אוטומטית , ולכן אין לבחור ערך כלשהו.

קרא עוד...

כשמריצים את הממשק למע"מ PCN874  , ומבקשים ליצור דו"ח מאוחד למספר חברות, הדו"ח מרכז יחד רק את אותן חברות שסומנו דרך התפריט קובץ> הגדרת עבודה רב חברתית, ושיש להן אותו מספר תיק במע"מ , כפי שמופיע במסך נתוני חברה.

קרא עוד...

כשמריצים את הממשק למע"מ PCN874  , ומבקשים ליצור דו"ח מאוחד למספר חברות, הדו"ח מרכז יחד רק את אותן חברות שסומנו דרך התפריט קובץ> הגדרת עבודה רב חברתית, ושיש להן אותו מספר תיק במע"מ , כפי שמופיע במסך נתוני חברה.

קרא עוד...

הכנת הקובץ מהתוכנה נעשית באופן רגיל. שידור הקובץ למע"מ יבוצע לפי הנחיות מע"מ , עם חתימה דיגיטלית.

פרטים נוספים על החתימה האלקטרונית הנדרשת מהעוסק יש לבדוק מול רשות המיסים או במאמר באתר.

קרא עוד...

תנועות היומן של החשבונית נרשמת לחשבון הכנסות מראש. יש לסמן חשבון זה בעמודה סעיף בדוח מס כחשבון הכנסות חייבות במע"מ או פטורות, החשבונית תיכלל בממשק לפי תאריך החשבונית.

כל חודש, בעת הרצת התכנית העברת תשלומים דחויים לחש.שוטף, נרשמת תנועת יומן המחייבת את חשבון ההכנסות מראש אליו נרשמה החשבונית, ומזכה חשבון הכנסות שמקושר לאותו סעיף בדו"ח מס. תנועה זו לא תיכלל בממשק.

קרא עוד...

המערכת מבצעת בדיקת תקינות לספרת הביקורת של מספרי תיק במע"מ שנרשמו ללקוחות. מספר התיק שלא עובר את בדיקת התקינות נצבע באדום.

קרא עוד...

באמצעות הרצת התוכנית הוספת עמודות למסך ניתן להוסיף למסכים חשבוניות מס/חשבוניות מס קבלה/חשבוניות מרכזות, את העמודה מספר תיק במע"מ על סמך העמודה מס.לקוח.

במסכים אלה, ניתן להגדיר חוק עסקי שיציג הודעת שגיאה/אזהרה אם העמודה ריקה.

קרא עוד...

ניתן לעדכנם באמצעות 2 השדות החדשים שנוספו למסך עדכוני פרטים לחשבוניות: רשימון יצוא/מס.עוסק ותאריך רשימון

קרא עוד...

ניתן לעדכן מספר עוסק מורשה של לקוח בעמודה רשימון ייצוא/מספר עוסק, במסך עדכוני פרטים לחשבוניות.

קרא עוד...
  • anydesk tv logo48 showmypc showmypc

שליטה מרחוק

פתח קריאת שרות