ביצוע התאמות בנק באופן אוטומטי בפריוריטי זום/פריורטי

תוכן עניינים

התאמות בנקים בפריוריטי/פריוריטי זום – גרסה 1

קליטת דפי בנק באמצעות ממשק

 1. הרץ את התוכנית המתאימה מהתפריט ממשקים לטעינת דפי בנק (לדוגמה, קליטת דפי בנק לאומי). יש לבחור אם התנועות שייקלטו הן במט"ח או בשקלים ולהשתמש בסייר למציאת מיקום הקובץ ששמרת.
  הערה: שם הקובץ המתקבל מכל בנק והנתיב אליו יש לשמור את הקובץ מופיעים כברירת מחדל במסך הקלט של התוכנית. יש לוודא שהבנק שולח את הקובץ בפורמט הדרוש למערכת פריוריטי, אשר מוזכר בעזרה המקוונת (F1) של כל תוכנית.
 2. אם התקבלה ההודעה "נקלטו 0 שורות", יש הפק את הדו"ח הודעות הטעינה :כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > ממשקים לטעינת דפי בנק > הודעות הטעינה
 3. היכנס למסך קליטת דפי בנק. במסך זה נמצאים כל דפי הבנק, כולל מספרי דף ויתרה בתחילת הדף.
 4. היכנס למסך הבן שורות הדף. במסך זה מפורטות כל התנועות שבוצעו בחשבון.
 5. הוסף, לפי הצורך, שורות שלא נקלטו בדף בנק הרלוונטי.
 6. הוסף כמה מילים בעמודה פרטים המתארות את התנועה לצורך הקלה על ההתאמה.
 7. בחר קוד פעולת בנק רצוי. כברירת מחדל ניתן לבחור ב"תנועה כללית".

ביצוע התאמת בנק

 1. הרץ את התוכנית רישום המחאות דחויות שנפרעו (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > רישום המחאות דחויות שנפרעו) פעולה זו תיצור אוטומטית תנועות יומן של המחאות דחויות שהגיע מועד פירעונן (חיוב חשבון המחאות לפירעון/ זיכוי חשבון המחאות לגביה, זיכוי/ חיוב חשבון בנק).
 2. הרץ את התוכנית הכנה לביצוע התאמה.
 3. בחר קוד חשבון בנק אחד בלבד. בחר תאריך וקוד פעולה (לא חובה). פעולה זו תכין את כל התנועות להתאמה שיש במערכת על פי הקריטריונים שבחרת.
 4. כדי לבצע התאמות אוטומטיות:
  א. הרץ את התוכנית התאמה אוטומטית (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > התאמה אוטומטית). המערכת "תציע" באופן אוטומטי התאמות בין התנועות שהיא חושבת שצריכות להיות מותאמות. בשלב זה לא מבוצעות התאמות סופיות.
  ב. לבדיקת תוצאות התוכנית היכנס למסך משטח עבודה לביצוע התאמות (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > משטח עבודה לביצוע התאמות) או עיין בדוח: תנועות מותאמות זמנית (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > דו"חות התאמות בנק > תנועות מותאמות זמנית).
  ג. תנועות שהותאמו על ידי המערכת ממוספרות במספר זהה בעמודה מס. התאמה. אם המשטח היה "נקי" מהתאמות קודמות, המספור מתחיל מ-1.
  ד. כדי לבטל התאמה יש אפס את מספור השורות של התנועות המתואמות. במידה ויש מספר רב של התאמות שיש לבטל, הרץ את התוכנית ביטול התאמות זמניות.
  ה. כדי לאשר התאמה בודדת, עמוד על אחת התנועות הרלוונטיות והרץ את התוכנית אישור התאמה בהפעלה ישירה מהמסך.
  ו. כדי לאשר את כל ההתאמות במשטח העבודה, הרץ את התוכנית אישור התאמות (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > התאמות בנקים > אישור התאמות).

3.6 / 5. 5

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן