בעיות נפוצות בתהליך הגשת מע"מ ופתרונן

תוכן עניינים

במאמר מוצגות בעיות נפוצות בהפקת דו"ח מע"מ בפריוריטי זום ופריוריטי. עבור כל בעיה מוצגים הסימנים ודרך הפתרון בשלבים. צוות Priority-Guru יעדכן את המאמר מעת לעת בבעיות נוספות בהן ניתקל. המשתמשים מוזמנים להגיב ולשתף בבעיות בהן הם נתקלו אשר לא מטופלות במאמר.

1. בניסיון לבצע העברת סכומים למע"מ חו"ז מתקבלת הודעה: "לפני הרצת התוכנית יש לבצע ניתוח כרטיסים בחשבון X, תנועת יומן Y אינה מותאמת." הודעה זו תופיע אם קיימת תנועה לא מותאמת לזכות מע"מ תשומות, או לחובת מע"מ עסקאות. תנועות אלה הן בדרך כלל העברות למע"מ חו"ז שבוצעו ידנית, ללא התאמה בין הסכום שהועבר לסכומים הפתוחים במע"מ תשומות או עסקאות. עוד סיבה להווצרות תנועות לא מותאמות היא ביטול של תנועת העברה שבוצעה באופן אוטומטי. במקרה כזה, תופיע רק תנועת הביטול כתנועה לא מותאמת בחשבון מע"מ תשומות.

פתרון: במקרה של תנועת העברה ידנית, יש להתאים את תנועת ההעברה לתנועות הפתוחות בעזרת ניתוח כרטיסים, או לבטל אותה. המערכת תיצור אוטומטית את תנועת ההעברה בהרצת העברת סכומים למע"מ חו"ז. במקרה של ביטול העברה אוטומטית, יש לבצע תהליך ביטול תנועת העברה למע"מ חו"ז, המופיע בסעיף הבא.

2. ביטול תנועת העברה למע"מ חו"ז לא מבטל את ההתאמה שלה ולכן תנועת הביטול נשארת פתוחה ואילו התנועה שבוטלה עדיין מותאמת. במצב זה הסכומים בחשבון מע"מ תשומות או עסקאות לא מופיעים בתנועות הפתוחות.

כדי לבטל רישום, יש לבצע את התהליך הבא לכל תנועת העברה שיש לבטל. לאחר סיום התהליך ניתן להעביר מחדש את הסכומים למע"מ חו"ז.

  1. יש להיכנס למסך יומן תנועות(כספים > הנהלת חשבונות > יומן תנועות), ולשלוף את תנועת ההעברה המבוקשת.
  2. יש להריץ את התוכנית ביטול תנועת יומן (לתאריך מקור) בהפעלה ישירה מהמסך.
  3. יש להיכנס למסך הבן פירוט התנועה, ולעבור לשורת חשבון המע"מ (תשומות/עסקאות/ תשומות לנכסים וכו').
  4. יש לעבור לתצוגה מעוצבת (F4) וללחוץ על הלשונית התאמות.
  5. יש לשמור בזיכרון (Copy) את הערך בעמודה התאמה פנימית.
  6. יש להריץ את התוכנית ביטול התאמות סופיות(כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > ניתוח כרטיסים > ביטול התאמות פנימיות), ולבטל את מספר ההתאמה השמור בלבד (Paste) בחשבון המע"מ הרלוונטי.
  7. יש להריץ את התוכנית הכנה לניתוח כרטיסים (כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > ניתוח כרטיסים) לחשבון הרלוונטי.
  8. יש להיכנס למסך משטח עבודה לניתוח כרטיסים ולהתאים בין תנועת ההעברה המקורית לבין תנועת הביטול שלה.

0 / 5. 0

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן