הכנה מרוכזת של המחאות על סמך חשבוניות רכש בפריוריטי זום/פריוריטי

תוכן עניינים

גרסה 1

סימון חשבוניות לתשלום – אוטומטי

 1. כדי לסמן קבוצה של חשבוניות הרץ את התוכנית סימון חשבוניות לתשלום (כספים > רכש (כספים) > תשלומים > הכנת תשלומים > סימון חשבוניות לתשלום).
  v בחר את החשבון שבעבורו אתה מכין הוראות תשלום. לבחירת כל החשבונות סמן *.
  v לציין את טווח התאריכים להגדרת החשבוניות שיסומנו- ניתן לבחור לפי תאריכי ערך או לפי תאריכי חשבונית.
 2. כדי לעיין בחשבוניות שסומנו, היכנס למסך סימון חשבוניות לתשלום (כספים > רכש (כספים) > תשלומים > הכנת תשלומים > סימון חשבוניות לתשלום) ושלוף את כל הרשומות. ניתן להסיר או להוסיף סימון לתשלום באופן ידני. ניתן לסמן חשבונית בבדיקה.
 3. כדי לסמן חשבונית בודדת, אין צורך בהפעלת התוכנית סימון חשבוניות לתשלום. ניתן לשלוף את החשבונית הרלוונטית במסך סימון חשבוניות לתשלום ולסמן אותה ידנית.
 4. כדי לפצל תשלום:
  v עמוד על רשומת החשבונית אותה הינך מעוניין לפצל.
  v היכנס למסך הבן פיצול תשלום לחשבונית.
  v רשום את הסכום החלקי לתשלום בעמודה סכום לתשלום.
  v רשום את תאריך התשלום בעמודה תאריך תשלום.

הכנת תשלומים

 1. הרץ את התוכנית הכנת תשלומים. (כספים > רכש (כספים) > תשלומים > הכנת תשלומים > הכנת תשלומים)
 2. בחר את הבנק ממנו יוכנו ההמחאות וציין את תאריך ההמחאה.

בדיקת הוראות התשלום

 1. היכנס למסך תשלום בהמחאות ושלוף את כל הוראות התשלום הזמניות שיצרת
 2. בדוק את הוראות התשלום. במידת הצורך ניתן לבצע שינויים דרך מסכי הבן פירוט התשלום, סימון חשבוניות לתשלום ותשלום בהמחאות – פרטים נוספים.

סגירת תשלומים

 1. הרץ את התוכנית סגירת תשלומים בהמחאות. (כספים > רכש (כספים) > תשלומים > תשלומים בהמחאות > סגירת תשלומים בהמחאות)
 2. במסך השאילתה שנפתח על ידי התוכנית, שלוף את כל התשלומים הממתינים לסגירה.
 3. במידה ויש תשלום מסוים אותו לא מעוניינים לסגור כעת, יש לנקות את השורה של אותו תשלום מהמסך (על ידי לחיצה על F7).
 4. צא מהמסך. התוכנית תסגור את כל רשומות התשלומים שהופיעו במסך.

הדפסת המחאות

 1. הרץ את התוכנית הדפסת המחאות. (כספים > רכש (כספים) > תשלומים > תשלומים בהמחאות > הדפסת המחאות > הדפסת המחאות)
 2. במסך השאילתה שנפתח על ידי התוכנית שלוף את כל ההמחאות הסופיות אותן תרצה להדפיס. ניתן לשלוף את כל ההמחאות הסופיות או רק חלק מהן. מכיוון שניתן להדפיס בו זמנית המחאות רק מחשבון בנק אחד, כדאי לשלוף את התשלומים במסך לפי חשבון הבנק הרלוונטי להדפסה. בכל מקרה, במסך זה יישלפו רק המחאות סופיות שאין להן ערך בשדה מספר המחאה.
 3. במידה ויש המחאה אותה אין ברצונך להדפיס כעת, נקה את השורה מהמסך (F7)
 4. צא מהמסך.
 5. בחלון הקלט, בשדה החל ממספר מופיע אוטומטית מספר ההמחאה הראשונה שיודפס (לפי הערך בעמודה המחאה הבאה להדפסה במסך חשבונות בנק). ניתן לשנותו לפי הצורך.
 6. בשדה מספר המחאות מקסימלי ציין את מספר ההמחאות המקסימלי שיודפס.
 7. במקרה והמחאה השתבשה במהלך ההדפסה, יש לתעד כי מספר המחאה זה מבוטל (לצורך בדיקת רציפות מספרי צ'קים) ולאפשר הדפסה חוזרת של התשלום תחת מספר המחאה אחר.
  v היכנס למסך תשלום בהמחאות, רשום את מספר הספק ומספר ההמחאה והרץ את התוכנית רישום המחאה מבוטלת בהפעלה ישירה ממסך האב.
  v היכנס למסך עדכון מספרי המחאות, שלוף את ההמחאה שבוטלה ומחק את מספרה. כך ישתתף התשלום בתהליך הכנת ההמחאות הבא.

0 / 5. 0

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן