הנחיות לעבודה עם ממשק למע"מ PCN874 בפריוריטי ופריוריטי זום

תוכן עניינים

ההנחיות של הממשק החדש חלות מינואר 2010 עבור חברות שמחזורן הוא מעל 4 מליון ₪ בשנה.

הגשת קובץ במקום דו"ח חודשי

 הגשת הדיווח החודשי תבוצע על ידי העלאה של קובץ לאתר של מע"מ.

להכנת הקובץ יש להריץ את התוכנית ממשק למע"מ- PCN874 (בנתיב: כספים> הנהלת חשבונות> דו"חות כספיים> מיסים> מע"מ> ממשק למע"מ pcn874). התוכנית יוצרת קובץ בשם pcn874.txt ושומרת אותו בתיקייה C:\TEMP  או בנתיב חלופי אותו תוכל לבחור בעת הרצת התוכנית), ומפיקה דו"ח נלווה המסייע בהבנת תוכן הקובץ.

שים לב: אין לשנות את שם הקובץ שנוצר על ידי התוכנית. ניתן לבדוק את הקובץ שנוצר באמצעות סימולטור באתר מע"מ, המופיעה באזור הקישורים באתר.

חובת עדכון מספר תיק בכל עסקה

על מנת להציג את מס' תיק במע"מ/ת.זהות של הלקוח בחשבוניות, יש לבצע את ההגדרות הבאות:

  • עבור לקוח קבוע: יש להזין את מספר התיק במסך לקוחות, בעמודה תיק במע"מ.
  • עבור לקוח מזדמן או פרטי: יש להזין את מספר תיק במע"מ במסך האב של החשבונית.

מספר התיק מודפס בכרירת מחדל על כל ההדפסות הסטנדרטיות של התוכנה. אם אינך רואה את הנתון-וודא שהעמודה אינה מוסתרת באמצעות עיצוב דו"ח. ייתכן גם שהדפסה פרטית שלכם אינה כוללת את הנתון שהינו חובה לפי ההנחיות החדשות.

כדי להתארגן

  1. יש לוודא שמותקנת אצלכם גרסה 13.5 של התוכנה. מהתפריט עזרה, יש לבחור באפשרות אודות Zoom/Priority , ובחלון שייפתח מופיעה בשורה התחתונה הגרסה המותקנת אצלכם.
  2. לאחר שמותקנת גרסה 13.5 , יש להוריד מתוספות למהדורה (במרכז הלקוחות באתר אשבל), את התוספת עדכון קובץ הממשק החדש למע"מ PCN874 לבסיס הנתונים המתאים, ולהריצה ישירות ממחשב השרת (בלחיצה כפולה על שם הקובץ).

הערה: קודם להתקנה, יש להוציא את המשתמשים מהמערכת. משך התקנת התוספת היא כ- 15 דקות, בהן לא ניתן לעבוד במערכת.

מידע נוסף:

לקבלת מידע נוסף ממע"מ ניתן לפנות למוקד טלפוני בטלפונים 4954* (מיסים), 1-222-4954או 02-5656400

שאלות ותשובות לעבודה עם ממשק למע"מ- PCN874:

  1. שאלה: כיצד ניתן להפיק קבצי PCN874 נפרדים לסניף אילתי וליתר הסניפים?

תשובה: לסניף אילת בלבד יש להקליד מספר עוסק מורשה של הסניף במסך סניפים:

  • בסגירת תעודות כספיות של סניף אילת יתמלא מספר הסניף בכותרת תנועת היומן של התעודה.
  • בהקלדת תנועות יומן ידניות עבור סניף אילת יש למלא באופן יזום את מספר הסניף בתנועת היומן.
  • בהפקת ממשק למע"מ-PCN874 :
  • אם העמודה לסניף אילת אינה מסומנת, הקובץ המופק יכלול את כל תנועות היומן של הסניפים ללא מספר עוסק מורשה מוגדר (במסך סניפים).
  • אם העמודה לסניף אילת מסומנת, הקובץ המופק יכלול רק תנועות יומן לסניפים להם מוגדר מספר עוסק מורשה.

2. שאלה: איך ניתן לעדכן מספר ותאריך רשימון היצוא בחשבונית סגורה?

תשובה: ניתן לעדכנם באמצעות שתי העמודות שנוספו למסך עדכוני פרטים לחשבוניותרשימון יצוא/מס.עוסק ותאריך רשימון.

3. שאלה: כיצד רושמים חשבונית עצמית (רגילה- לא מלכ"ר)?

תשובה: ניתן לעיין בהוראות לרישום חשבונית עצמית ובצילום מסך מתאים, ב- FAQ על נושא זה.

4. שאלה: כיצד יש לרשום תנועת יומן שהוקלדה במסך יומן תנועות בגין חשבונית מע"מ 2/3 כך שתתאים ל PCN874?

תשובה: יש לסמן את העמודה חישוב סכום לפני מע"מ שנוספה למסך סוגי תנועות יומן על מנת להקליד ידנית תנועה של חשבוניות עם מע"מ 2/3.

5. שאלה: מתי מוצגות חשבוניות בשורה כללית בממשק מע"מ PCN874 (ללא ציון מספר תנועה או מספר לקוח)?

תשובה: שורה כללית ברשומה L מייצגת לקוח לא מזוהה:
חשבוניות של לקוחות לא מזוהים עם סכומים הקטנים מ-5000 ₪ תוצגנה בקובץ בשורה אחת.מספר האסמכתא מציין את מספר החשבוניות הכולל שאוחדו בשורה.

הערה: על מנת לעיין בפירוט התנועות הנכללות בשורה זו, בהפקת הממשק יש לסמן את העמודה דו"ח קופה מפורט.

6. שאלה: האם נדרשת חתימה דיגיטלית אלקטרונית לממשק PCN874?

תשובה: הכנת הקובץ מהתוכנה נעשית באופן רגיל. שידור הקובץ למע"מ בחתימה דיגיטלית יבוצע לפי ההנחיות המתפרסמות באתר רשות המיסים.

7. שאלה: איך ניתן לעדכן תקופת דיווח למע"מ לתנועות שנרשמו לתקופת דיווח קודמת (תשומות בלבד)?

תשובה: במסך תיקונים בשורות תנועות יומן, יש לשלוף את שורת התשומות ובעמודה תקופת דווח למע"מ לשנות לתקופה המבוקשת.

2.3 / 5. 3

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן