הפקדה מקופה בפריוריטי זום/פריוריטי

תוכן עניינים

גרסה 1

פתיחת טופס הפקדה באופן ידני

 1. היכנס למסך הפקדות מקופה: כספים > ניהול קופה > הפקדות > הפקדות מקופה.
 2. בעמודה תאריך יש לרשום את תאריך ביצוע ההפקדה בפועל.
 3. בעמודה מקופה מופיע כברירת מחדל קוד הקופה הראשית. ניתן לשנות לקוד הקופה שממנה מבצעים הפקדה.
 4. בעמודה לקופה/חש.בנק/אשראי רשום את קוד הקופה, חשבון הבנק או חברת האשראי אליהם תתבצע ההפקדה. העמודה מטבע מתמלאת אוטומטית לפי בחירת הקופה/חש.בנק/אשראי.
 5. במידה וההפקדה לחשבון לקוח או עובד או להסבת המחאה לגורם אחר, רשום את החשבון המתאים בעמודה הפקדה ללקוח (בלשונית סכומים).
 6. בעמודה פרטים ניתן לרשום טקסט קצר המתאר את ההפקדה.
 7. לביצוע הפקדת מזומן: בעמודה סכום מזומן (בלשונית סכומים), רשום את סכום המזומנים שיש להפקיד. כדי לוודא כי קיימת יתרה מספקת בקופה, ניתן להריץ את התוכנית בדיקת יתרות בקופה בהפעלה ישירה מהמסך.
 8. לביצוע הפקדת המחאות או שוברי אשראי:
  א. במקרה של המחאות דחויות, סמן את העמודה המחאות דחויות.
  ב. עבור למסך הבן תכולת הקופה. במסך זה יפורטו המזומנים, ההמחאות ושוברי כרטיס אשראי המצויים בקופה. סמן את העמודה להפקיד עבור כל אחת מההמחאות או שוברי כרטיס אשראי המיועדים להפקדה. ניתן לסמן תקבול בדגל בבדיקה – סימון זה ימנע אפשרות הפקדה של התקבול.
  ג. היכנס למסך הבן המקביל פירוט ההפקדה. כל ההמחאות/שוברי האשראי שסומנו יופיעו שם.
  ד. בדוק כי האינפורמציה בטופס ההפקדה נכונה.
  ה. אם קיימות טעויות בהמחאות (מספר המחאה, תאריך תשלום), היכנס למסך תיקונים בהמחאות (כספים > ניהול קופה > תיקונים בהמחאות) ובצע (לפני ביצוע ההפקדה) את התיקונים הנדרשים.
 9. לסגירת ההפקדה הרץ בהפעלה ישירה ממסך הפקדות מקופה את התכנית סגירת תעודת הפקדה.
 10. להדפסת הפקדה הרץ בהפעלה ישירה את התכנית הדפסת הפקדה.

מחיקת הפקדה זמנית

 1. היכנס למסך הפקדה מקופה ולשלוף את תעודת ההפקדה הזמנית המתאימה.
 2. הרץ את התוכנית מחיקת הפקדה זמנית בהפעלה ישירה מהמסך.

ביטול טופס הפקדה סופי

 1. היכנס למסך הפקדה מקופה ולשלוף את תעודת ההפקדה המתאימה.
 2. הרץ את התוכנית ביטול התעודה (לתאריך מקורי)/(לתאריך נוכחי) בהפעלה ישירה מהמסך כדי ליצור תנועת ביטול ותנועת יומן סטורנו שתאריכיהן זהה לתאריך טופס ההפקדה המקורי/הנוכחי.
 3. כדי לבטל טופס הפקדה סופי שתנועת היומן שלו עדין זמנית, יש לרשום את התנועה לספרים לפני הרצת תוכנית הביטול.

4 / 5. 3

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן