הקמת קופה בפריוריטי/ פריוריטי זום

תוכן עניינים

גרסה 1

הקמת חשבון לקופה

 1. היכנס למסך חשבונות ראשיים (כספים > הנהלת חשבונות > כרטיסי חשבונות > חשבונות ראשיים) ולחץ על F4.
 2. מלא מספר חשבון לקופה, תאור חשבון ומטבע החשבון (בדרך כלל, ש"ח).
 3. אם הקופה היא רב-מטבעית, יש לסמן את הדגל רב מטבעי בלשונית כללי. מומלץ לנהל קופה נפרדת לש"ח וקופה
  נפרדת למט"ח. ניתן לנהל מטבעות זרים שונים בקופת מט"ח אחת.
 4. בלשונית הגדרות לדו"חות, מלא את העמודות סעיף למאזן בוחן וסעיף מאזן/רווח והפסד.

הגדרת קופה

 1. היכנס למסך קופות (כספים > ניהול קופה > קופות) .
 2. רשום קוד קופה ותאור קופה לקופה החדשה.
 3. בעמודה חשבון בהנח"ש, בחר את חשבון הקופה שהוקמה בשלב הקודם.
 4. העמודה מטבע תתמלא אוטומטית; ודא כי מטבע הקופה מתאים.

הערה: מומלץ לפתוח קופה נפרדת לש"ח וקופה נפרדת למט"ח. ניתן לנהל קופה נפרדת לכל מט"ח, או לנהל את כל המטבעות הזרים בקופת מט"ח אחת.

 1. כברירת מחדל, כל המחאה או שובר אשראי, המופקדים לקופה או ממנה, נרשמים בשורות נפרדות. כדי לרשום את
  סה"כ ההפקדה כשורה אחת בספרים, סמן את העמודה קבלה/הפקדה כסכום אחד.

הערה: מומלץ לא לסמן את העמודה, על מנת לאפשר ביצוע התאמה במקרה של החזרת המחאה למשל.

 1. אם הקופה שייכת לסניף, ציין את מספרו בעמודה סניף.
 2. אם רוצים להגדיר את הקופה לעבודה מול מס"ב, יש לציין את פרטי החברה במס"ב בעמודות מס במס"ב –
  לקוחות ומוסד שולח במס"ב-לקוח.התקבולים ממס"ב יתקבלו לקופה, ויופקדו ממנה במרוכז לחשבון הבנק.
 3. תקבולים מלקוחות נרשמים כברירת מחדל לקופה הראשית המוגדרת מראש. כדי שתקבולים באמצעי תשלום
  מסוים (למשל מס"ב) יירשמו אוטומטית לקופה הנוכחית במקום לקופה הראשית, היכנס למסך אמצעי תשלום,
  לעבור לשורת אמצעי התשלום המבוקש, ולציין קופה זו בעמודה קוד קופה/בנק/אשראי.

הערה: מזומנים הם יוצאי דופן – לא ניתן לרשום עבורם קופה אחרת כקופת ברירת מחדל, מאחר והם תמיד יירשמו לקופה המופיעה בכותרת הקבלה.

0 / 5. 0

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן