מחירוני לקוח והנחות ללקוח במערכת פריוריטי/פריוריטי זום

תוכן עניינים

גרסה 1

הקמת מחירון לקוח

 1. היכנס למסך מחירונים :שווק ומכירות > מחירים והנחות > מחירונים > מחירונים
 2. ציין קוד מחירון, תאור מחירון, מטבע. תאריך הכניסה לתוקף של המחירון יתמלא אוטומטית אך ניתן לשנותו.
 3. היכנס למסך הבן מחירי מוצרים.
 4. עבור כל מוצר המתווסף למחירון, ציין מק"ט, כמות (כמות מינימום של המוצר שעבורה תקף המחיר ליחידה), מחיר ומטבע. ניתן להגדיר למוצר מחיר לפי כמות: יש לרשום את המוצר בשורות נפרדות, ולציין בכל שורה את הכמות הנמוכה ביותר, אליה מתייחס המחיר.

קישור מחירון ללקוח

 1. היכנס למסך לקוחות ( שווק ומכירות > לקוחות > לקוחות) ושלוף את הלקוח הרצוי.
 2. היכנס למסך הבן מחירוני לקוח.
 3. בחר את המחירון אותו יש לשייך ללקוח בעמודה קוד מחירון.
  הגדרת הנחות ללקוח למוצרים נבחרים
 4. ממסך לקוחות,היכנס למסך הבן הנחה למוצר או הנחה למשפחת מוצר.
 5. עבור כל מוצר אותו יש למכור ללקוח בהנחה, יש לציין מק"ט, הנחה (%), בתוקף מ, בתוקף עד.

  תוצאה:
  בעקבות קישור מחירון ללקוח והגדרת הנחות עבור מוצרים נבחרים, בכל תעודת מכירה שתיפתח ללקוח הנ"ל, יילקחו המחירים מתוך מחירון הלקוח. על המחירים הנ"ל תינתן הנחה כפי שהוגדרה ללקוח במסך הנחה למוצר. בכל שורה בפירוט התעודה ניתן יהיה לצפות במקור המחיר ללקוח (מחירון לקוח, במידה ויש לו מחירון) ומקור ההנחה שלו (הנחה למוצר).

יצירת גרסה חדשה של מחירון קיים

 1. הריץ את התוכנית העתקת מחירון (שווק ומכירות > מחירים והנחות > מחירונים > העתקת מחירון)
 2. כמחירון מקור בחר את המחירון אותו יש לשכפל.
 3. אם אותו מחירון קיים כבר בגרסאות שונות עם תאריכי תוקף שונים (כתוצאה מהעתקות מחירון קודמות), תינתן אפשרות לבחור את גרסת המחירון שתועתק (על פי התאריך).
 4. כמחירון יעד בחר את אותו מחירון שנבחר כמחירון מקור, ובשדה תאריך יעד יש לציין את תאריך גרסת המחירון החדשה. המחירון לא ייכנס לתוקף באופן אוטומטי בתאריך זה, ויהיה צורך להכניסו לתוקף באופן ידני.
 5. כדי לצפות בגרסת המחירון החדשה, יש להיכנס למסך מחירונים (שווק ומכירות > מחירים והנחות > מחירונים > מחירונים) ומשורת המחירון ששכפלת, היכנס למסך הבן תאריכי מחירון, שם תופיע הגרסה החדשה עם תאריך היעד שציינת.
 6. כדי להכניס את גרסת המחירון לתוקף, סמן את העמודה בתוקף של הגרסה. הסימון הקודם של גרסה אחרת יתבטל אוטומטית כאשר תצא משורה זו.
 7. כדי לעיין ברשימת המוצרים ובמחירים של גרסה מסוימת של המחירון, היכנס למסך הבן מחירי מוצרים תחת הגרסה הרצויה במסך תאריכי מחירון, מסך בן של המסך מחירונים. ניתן לעיין במחירי המוצרים בגרסת המחירון הנוכחית ולשנותם באופן ידני. כדי לייקר או להוזיל את מחירי כל המוצרים או קבוצת מוצרים במחירון, יש לעקוב אחר ההוראות בשלב הבא.

  תוצאה:
  החל מהכנסת תאריך מחירון מסוים לתוקף, ישמשו מחירי גרסת המחירון לתעודות המכירה של לקוחות המקושרים לאותו מחירון.

עדכון כללי של מחירי מחירון

 1. הרץ את התוכנית עדכון מחירון (שווק ומכירות > מחירים והנחות > מחירונים > עדכון מחירון)
 2. בשדה קוד מחירון בחר את המחירון אותו יש לעדכן.אם מחירון זה קיים במספר גרסאות תינתן אפשרות לבחור את הגרסה המבוקשת במסך הבא.
 3. בשדה מק"ט בחר מוצר או קבוצת מוצרים כדי לעדכן את מחיריהם.
  טיפ: ניתן לשלב כוכבית בקוד המק"ט, כדי לבחור את כל המק"טים המתחילים בקוד מסוים.
 4. ציין אחוז או ערך שבו יעודכנו מחירי המוצרים שבחרת במחירון זה. כדי להוריד מחירים להשתמש בערכים שליליים.
 5. כדי לעיין בתוצאות התוכנית, היכנס למסך מחירי מוצרים תחת גרסת המחירון המבוקשת במסך תאריכי מחירון, מסך בן של המסך מחירונים.

5 / 5. 424

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן