דיווח מע"מ מקוון בקובץ PCN874

מדוע מתקבלת הודעה על בעיה בפתיחת קובץ פלט בהרצת ממשק מע"מ PCN874?

בעת הרצת הממשק יש עמודת קלט שבה ניתן לבחור את הנתיב שבו ישמר הקובץ . ברירת המחדל של המערכת היא הנתיב: C/TEMP, אך אם נתיב כזה לא קיים במחשב ממנו מריצים את הממשק, תתקבל הודעה זו.

לפתרון הבעיה יש לפתוח ספריית TEMP תחת כונן C, או לשנות את הנתיב שבו יישמר הקובץ לנתיב נבחר.

איך לעדכן מספר עוסק מורשה של לקוח בחשבונית שנסגרה?

ניתן לעדכן מספר עוסק מורשה של לקוח בעמודה רשימון ייצוא/מספר עוסק, במסך עדכוני פרטים לחשבוניות.

איך ניתן לעדכן את מספר ותאריך רשימון הייצוא בחשבונית סגורה?

ניתן לעדכנם באמצעות 2 השדות החדשים שנוספו למסך עדכוני פרטים לחשבוניות: רשימון יצוא/מס.עוסק ותאריך רשימון

כיצד ניתן למנוע הוצאת חשבונית ללא מספר תיק במע"מ של לקוח?

באמצעות הרצת התוכנית הוספת עמודות למסך ניתן להוסיף למסכים חשבוניות מס/חשבוניות מס קבלה/חשבוניות מרכזות, את העמודה מספר תיק במע"מ על סמך העמודה מס.לקוח.

במסכים אלה, ניתן להגדיר חוק עסקי שיציג הודעת שגיאה/אזהרה אם העמודה ריקה.

מדוע מס' תיק במע"מ צבוע באדום בדו"ח החדש המופק עם קובץ PCN874?

המערכת מבצעת בדיקת תקינות לספרת הביקורת של מספרי תיק במע"מ שנרשמו ללקוחות. מספר התיק שלא עובר את בדיקת התקינות נצבע באדום.

כיצד באות לידי ביטוי בממשק PCN874 תנועות יומן הקשורות להכנסות מראש?

תנועות היומן של החשבונית נרשמת לחשבון הכנסות מראש. יש לסמן חשבון זה בעמודה סעיף בדוח מס כחשבון הכנסות חייבות במע"מ או פטורות, החשבונית תיכלל בממשק לפי תאריך החשבונית.

כל חודש, בעת הרצת התכנית העברת תשלומים דחויים לחש. שוטף, נרשמת תנועת יומן המחייבת את חשבון ההכנסות מראש אליו נרשמה החשבונית, ומזכה חשבון הכנסות שמקושר לאותו סעיף בדו"ח מס. תנועה זו לא תיכלל בממשק.

האם נדרשת חתימה דיגיטלית אלקטרונית לממשק PCN874?

הכנת הקובץ מהתוכנה נעשית באופן רגיל. שידור הקובץ למע"מ יבוצע לפי הנחיות מע"מ , עם חתימה דיגיטלית.

פרטים נוספים על החתימה האלקטרונית הנדרשת מהעוסק יש לבדוק מול רשות המיסים או במאמר באתר.

בהפקת ממשק למע"מ PCN874 לא מופיעות כל החברות

כשמריצים את הממשק למע"מ PCN874 , ומבקשים ליצור דו"ח מאוחד למספר חברות, הדו"ח מרכז יחד רק את אותן חברות שסומנו דרך התפריט קובץ> הגדרת עבודה רב חברתית, ושיש להן אותו מספר תיק במע"מ , כפי שמופיע במסך נתוני חברה.

איך לרשום חשבונית לרשות הפלשתניאית לצורך דיווח תקין בממשק PCN874?

למסך חשבונית-פרטים נוספים, מסך בן של חשבוניות מכירות ורכש, נוספה עמודה חדשה סוג רשומה למע"מ.

רק עבור חשבוניות לרשות הפלשתינאית יש לבחור ידנית את הערך בעמודה זו:

I-עסקאות לקוח רש"פ עבור חשבונית מכירות

P- תשומה ספק מהרש"פ עבור חשבוניות רכש.

לכל שאר העסקאות סווג הרשומה נעשה אוטומטית , ולכן אין לבחור ערך כלשהו.

איך מדווחים מע"מ של איחוד עוסקים בדווח מקוון בעזרת קובץ במבנה PCN874?

כשמריצים את הממשק למע"מ – PCN874, ומבקשים ליצור דו"ח מאוחד למספר חברות, הדו"ח מרכז יחד רק את אותן חברות שסומנו דרך התפריט קובץ > הגדרת עבודה רב-חברתית, ושיש להן את אותו מספר תיק במע"מ, כפי שמופיע במסך נתוני החברה.

היכן להגדיר מספר עוסק מורשה של הלקוח, כך שיופיע בהדפסת חשבונית ובממשק PCN874?

עבור לקוח קבוע : יש להזין בעמודה מספר תיק במע"מ ,במסך לקוחות, בלשונית נתוני חברה, מספר בן 9 ספרות.
עבור לקוח מזדמן או פרטי: יש להזין מספר בן 9 ספרות, בעמודה עוסק מורשה/ת.ז, במסך: חשבונית –פרטים נוספים, מסך בן של חשבונית.
עסקה ללא הגדרת מספר מזהה מתאים, תופיע בממשק ובדו"ח הנלווה למשתמש , תחת הסיווג של לקוח לא מזוהה.

צור קשר
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן