ניהול מלאי

מהו סדר הפעולות שיש לבצע לשם קבלת עלות המלאי לתאריך מסויים?

יש להריץ את התוכנית 'רישום צובר לתאריך' בנתיב: ניהול מלאי > ניהול מחסנים > ניהול צוברים ולאחר מכן להריץ 'תמחיר לצובר' בנתיב: כספים > תמחיר מסחרי > עלות מוצר.

בעת ניסיון להקליד חשבונית מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: 'תאריך התנועה קודם לתאריך הצובר האחרון שחושב עבורו תמחיר"

יש למחוק את הצוברים שתאריכם נופלים לפני תאריך החשבונית. מבצעים זאת ע"י הרצת התוכנית "מחיקת צובר אחרון" (ניהול מלאי > ניהול מחסנים > ניהול צוברים).

אם הורץ תמחיר על צוברים אלה יש להתייעץ לפני זה עם מחלקת כספים/הנהלת חשבונות כדי לבדוק שפעולה זו לא תשבש את נתוני ערך המלאי.

כיצד ניתן להגדיל את מספר הימים אחורה במסך הבן של כרטיס פריט 'תנועות מלאי אחרונות'?

מסך בן זה מציג את התנועות ב-30 הימים האחרונים. על מנת להגדיל מספר זה יש לשנות את קבוע הלוגיסטיקה (מנהל מערכת>תחזוקת מערכת>קבועי מערכת) בשורה הבאה : 'מספר ימים אחורה לתנועות מלאי אחרונות' למספר הימים הדרוש.

תוכנית הכנת מדבקות משתמשת בקלט "מק"ט" ממסך מוצרים. כיצד ניתן לשנות למסך כרטיס פריט?

בכדי לשאוב את מס המק"ט מהמסך הרצויבמערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי יש לבצע את הצעדים הבאים:

בתפריט הראשי, יש לאתר את התוכנית הכנת מדבקות מוצרים (נתיב: ניהול מלאי > הדפסת מדבקות).
יש לעמוד על התוכנית (מבלי להפעיל אותה!) וללחוץ F6. כתוצאה מכך, ייפתח מסך מחולל פרוצדורות, בו יופיע שם הפרוצדורה LABELS_PART.
יש להיכנס למסך הבן שלבי פרוצדורה ולעבור לשלב ה-INPUT.
יש להיכנס למסך הבן פרמטרים לפרוצדורה.
יש להיכנס למסך הבן פרמטרים לפרוצדורה – הרחבה. בעמודה שם מסך יעד, יש לרשום LOGPART במקום PART.
יש לצאת מהמחולל

משתמשי טרמינל אינם יכולים להדפיס מדבקות בעזרת התוכנות BARTENDER או CODESOFT

כדי לפתור את הבעיה במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי:

יש לאתר את קובץ ה- tabula.ini של משתמשי הטרמינל ,ולבדוק אם בסופו מופיעה שורה בשם [Labels],
עם הנתיב המדויק בו מותקנת תוכנית ההדפסה.
הערה: ניתן לקבל הסבר על שורה זו בלחיצה על F1 בתוכנית הדפסת מדבקות
(נתיב: ניהול מלאי > הדפסת מדבקות).
כיצד ניתן לאתר את קובץ ה- tabula.ini מולו עובד המשתמש בחיבור טרמינל ?

משתמש הטרמינל אמור לעבוד מול קובץ הנמצא בתת המחיצה Windows
של המחיצה האישית של המשתמש:
Documents and Settings(כלומר, C:\Documents and Settings\username\Windows).

אם מופיעה הודעת שגיאה בנוסח Working Directory is Invalid ללא ציון של נתיב,
או ציון של נתיב שנראה על פניו נכון (בהשוואה לנתיב הרשום ב-tabula.ini),
יש לפתוח

חלון DOS ולרשום את הפקודה SET. יש לבדוק מה מופיע בשורה של HOMEDRIVE.
הערה: אם רואים ב- HOMEDRIVE כונן השונה מ- C, בדרך כלל ניתן למצוא את
הקובץ בתת-ספריה Windows של אותו כונן.

על מנת להבטיח שהטרמינל יעבוד מול קובץ בכונן הנכון, יש לוודא שה- HOMEDRIVE
וה- HOMEPATH של המשתמש זהים ל- USERPROFILE

אלו גירסאות של תוכנות להדפסת מדבקות נתמכות בפריוריטי?

במערכת פריוריטי זום / פריוריטי
נתמכות שתי תוכנות להדפסת מדבקות:

תוכנת Codesoft: ניתן לעבוד בפריוריטי עם גירסה 5 ומטה.
לצערנו, גירסה 6 אינה נתמכת בפריוריטי, משום שמנגנון התקשורת עם אפליקציות חיצוניות הוחלף
, ולא פותחה התחברות חדשה.
תוכנת Bartender: ניתן לעבוד בפריוריטי עם כל גירסאות התוכנה, אך החל מגירסה 7.75
חובה לעבוד בגירסת Enterprise

מתקבלת השגיאה "CAN'T CONNECT TO LABEL PRINTER."

במערכת פריוריטי זום / פריוריטי כאשר מתקבלת השגיאה:
CAN'T CONNECT TO LABEL PRINTER

יש לוודא שבוצעו כל ההגדרות בהתאם למוסבר במסך העזרה (F1) לתוכנית הדפסת מדבקות.

בפרט, יש לוודא כי נוספה השורה [Labels] לקובץ tabula.ini עם התוכן המתאים, כפי שמפורט
בסעיף 7 במסך העזרה.

הערה: יש להקפיד לרשום את המילה Labels ללא שגיאות.

מה האפשרויות להדפסת ספירת מלאי ביחידות שונות?

במערכת ERP פריוריטי זום / פריוריטי
כאשר מריצים את התוכנית הדפסת טופס ספירת מלאי,
בין אם ממסך ספירת מלאי ובין אם מהתפריט דו"חות ספירת מלאי,
ניתן לבחור במספר תצורות להדפסת ספירת המלאי. להדפסה עם יחידות מוצר,
יש לבחור את תצורת ההדפסה עם כמות ביח' מוצר. כל תצורה אחרת תציג את יחידות המפעל.

למה היתרה בדו"חות המלאי לא מתאימה לכמות שהוקלדה ככמות שנספרה בספירת המלאי?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי:

יש לוודא ששורות ספירת המלאי לא מסומנות לאישור.
יש להריץ את התוכנית הכנה חוזרת לספירת מלאי (נתיב: ניהול מלאי > ניהול מחסנים > ספירת מלאי > הכנה לתאריך), שתעדכן את העמודה כמות מחושבת בספירת המלאי החדשה שתפתח.
יש לאשר שוב את שורות הספירה בתעודה החדשה.

לאחר הרצת התוכנית הכנה לספירת מלאי, מתקבלת ההודעה "לא נפתחה אף תעודת ספירת מלאי"

במערכת ERP פריוריטי זום /פריוריטי
יכולות להיות מספר סיבות לאי-פתיחת תעודת ספירת מלאי לאחר הרצת התוכנית הכנה לספירת מלאי.

יש לבדוק אם במסך הקלט סומנה העמודה כולל מוצרים במלאי 0. אם כן, יש לודא שהמחסן
המוגדר למוצריםבלשונית מלאי, במסך מאפיינים נוספים למוצר (נתיב: ניהול מלאי > מוצרים > מאפייני מוצר),
זההלמחסן עבורו מכינים את הספירה. אם אין זה אותו המחסן, התוכנית לא תיקח בחשבון מוצרים עם יתרת 0.
במסך מחסנים (נתיב: ניהול מלאי > ניהול מחסנים > מלאי נוכחי), יש לודא שהמחסן עבורו מכינים את הספירה
אינו מסומן כלא פעיל.
אם התוכנית הורצה מתפריט הכנה מהירה להיום,ההודעה תתקבל עבור מחסן רצפת ייצור (מטיפוס F).
במקרה כזה יש להריץ את התוכנית מהנתיב: ניהול מלאי > ניהול מחסנים > ספירת מלאי > הכנה לתאריך.

כיצד ניתן להוסיף עמודות למסך שאילתה הנפתח ב- F6 מעמודת הקלט "מחסן" בדו"חות מלאי?

במערכת ERP פריוריטי זום / פריוריטי ניתן להוסיף עמודות למסך השאילתא באופן הבא

בהפעלת דו"ח שבחלון קליטת הפרמטרים שלו מופיעה העמודה מחסן, לחיצה על F6 מהעמודה תעביר למסך שאילתה הכולל רק חלק מעמודות המסך מחסנים..

אם יש צורך לבצע שליפות מורכבות יותר של מחסנים, לפי עמודות נוספות, ניתן להוסיפן (כולן או חלקן) באופן הבא:

יש להריץ את התוכנית הוספת עמודות למסך (נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > עיצוב מתקדם > עיצוב מתקדם במסכים).
בעמודת הקלט שם מסך, יש להקליד WAREHOUSESZOOM וללחוץ אישור.
בעמודה על סמך עמודה, יש לבחור בערך מחסן.
בעמודה הוסף עמודה חדשה,יש לבחור בעמודה להוספה למחסן מרשימת הבחירה (בה מוצגות כל העמודות ממסך מחסנים המקורי), וללחוץ אישור.
בחלון הדו-שיח שיפתח, ניתן לבחור אם להוסיף עוד עמודה. אם כן, יש לחזור על השלבים 3-4.
בסיום, יש לאשר את הוספת העמודות למסך. התוכנית תבנה את המסך מחדש.
הערות:

העמודות המתווספות למסך הן לקריאה בלבד, ומיועדות לשליפות שאילתה.
ניתן להחזיר את המסך להגדרות ברירת המחדל שלו בהרצת התוכנית מחיקת עמודות שנוספו למסך (באותו נתיב).

כיצד משנים תאריך תוקף של מנות ח"ג/פק"עות?

על מנת לשנות את התאריכים במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי יש לעקוב אחר השלבים הבאים :

יש להיכנס למסך מאפינים נוספים למוצר (נתיב: ניהול מלאי > מוצרים > מאפייני מוצר)ולוודא שמוגדרים נכון הערכים הבאים עבור המוצר (בלשונית מלאי):
ימי תוקף
חודשי תוקף
מספר חידושי תוקף.
יש להיכנס למסך טיפול בפגי תוקף (נתיב: ניהול מלאי > בקרת איכות > מעבדה)
ולשלוף את הפק"ע/מנה הרצויה.
יש להיכנס למסך הבן דווח חידושי תוקף ולשנות את
ת. חידוש תוקף. ת. תפוגה חדש מתעדכן באופן אוטומטי, לפי תקופת התוקף המוגדרת
למוצר במסך מאפינים נוספים למוצר (בעמודות ימי תוקף וחודשי תוקף).
ניתן גם לשנות את ת. תפוגה חדש באופן ידני.

הערה: אחרי יציאה מהשורה לא יהיה ניתן לחזור ולעדכן אותה.

איך ניתן לשנות טיפוס של מחסן?

ניתן לשנות סוג מחסן במערכת ERP פריוריטי זום / פריוריטי באופן הבא:

כדי לשנות את הטיפוס של מחסן שאינו מנוהל איתורים:

יש להיכנס למסך מחסנים (נתיב: ניהול מלאי > ניהול מחסנים) ולשנות את הערך בעמודה טיפוס מחסן (בלשונית הגדרות כלליות).
כדי לשנות את הטיפוס של מחסן מנוהל איתורים:

יש לשלוף את כל הרשומות של המחסן (עם כל האיתורים).
יש לשמור בצד את קוד המחסן.
בשורה הראשונה, יש לשנות את קוד המחסן הקיים לקוד חדש (שלא קיים במערכת) ולעדכן את טיפוס המחסן לטיפוס הרצוי.
יש לחזור על הפעולה בכל שורה ושורה (לכל איתור).
יש לשנות חזרה את כל קודי המחסן לקוד המקורי.
הערה: יש מספר מחסנים שלא ניתן לשנות את טיפוסם. למשל, לא ניתן לשנות טיפוס למחסן של קבלן משנה.

תעודות קבלה מספק והחזרה לספק שלא חויבו לא מופיעות בדו"ח סחורה שנתקבלה וטרם חויבה

בדו"ח סחורה שנתקבלה וטרם חויבה , אשר במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי,
מוצגות רק שורות מתעודות קבלה סחורה מספק והחזרת סחורה לספק, שעומדות בתנאים הבאים:

תאריך התעודה נופל בטווח התאריכים המבוקש בדו"ח.
התעודה מסומנת לחיוב/זיכוי.
השורה מסומנת לחיוב/זיכוי.
השורה אינה מסומנת כפריט השאלה.
הכמות בשורה אינה 0.
טרם הוצאה חשבונית לשורת התעודה.

מתי מתקבלת הודעת אזהרה בקליטת מוצר בלי לרשום מנה/פק"ע?

במערכת ERP פריוריטי זום / פריוריטי האזהרה מתקבלת
כשלקבוע הלוגיסטיקה PLotByVendor נרשם ערך "2":

בנסיון לקלוט מוצר מיוצר (מסוג P) שקושרה לו תבנית ללא רישום הפק"ע, תתקבל הודעת אזהרה.
בקליטת מוצר שלא קושרה לו תבנית, לא תתקבל הודעה.
בקליטת חומרי גלם (מסוגR), לא תתקבל הודעה באף אחד מהמקרים.

מהי הירארכיית מקורות העלות לתנועת מלאי?

הירארכיית העלות בתנועות מלאי במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי נקבעת

לפי סדר החשיבות הבא:

עלות המוצר בתנועה או עלות ידנית (העלות החזקה ביותר משתיהן)
עלות המוצר בתיק יבוא (רק במקרה של שחרור ממחסן ערובה של מלאי,
ללא הקלדה של עלויות יבוא ידניות, שהתקבל למחסן בחשבונית שנרשמה כחלק מתיק יבוא)
עלות המוצר בחשבונית
עלות המוצר בקבלה למלאי
עלות המוצר בהזמנת רכש
עלות המוצר במחירון
עלות המוצר בהצעת מחיר
עלות המוצר בתמחיר לצובר קודם
עלות התקן למוצר.
עם זאת, קיימות תנועות שאינן קשורות להיררכיה:

תנועות מסוג מסויים (כמו החזרת סחורה מלקוח או ספירת מלאי) מקבלות עלות נייטרלית,
שלא משפיעה על התמחיר. מקור העלות מחושב יופיע במקרה של תמחיר ממ"ן,
ומקור העלות Fifo יופיע במקרה של תמחיר FIFO.
תנועות הרכבה: יחושבו לפי עלות מוצרי הבן.
תנועות כניסה למלאי לאחר ייצור: יחושבו לפי עלות הפק"ע.
תנועות כניסה למלאי למנה מסויימת: אם הוקלדה עלות ידנית במסך תמחיר מנות, הן תחושבנה לפי עלות המנה.
הסבר מפורט ניתן באשף תמחיר (תעשייתי או מסחרי).

מה משמעות המאפיין "כניסה למלאי" בסטטוסים של תעודות קבלת סחורה מספק?

משמעות כניסה למלאי במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי היא כאשר הדגל מסומן , הוא משמש את התוכנית עדכון נתוני קצב מכירות בחישוב השדות סה"כ כמות שיוצרה ותאריך כניסה ראשון למלאי, במסכים ודו"חות של ניתוח קצב מכירות.

סך כל כמות שיוצרה הוא הסכום של כל קבלות הסחורה מספק, בתקופת ניתוח קצב מכירות,
שנמצאות בסטטוס המסומן בדגל כניסה למלאי.

תאריך הכניסה הראשון למלאי הוא התאריך של תעודת הקבלה מספק המוקדמת ביותר שהסטטוס שלה מסומן בדגל זה.

מדוע מלאי המתקבל מקבלן משנה אינו מתקזז עם מוצרי הבנים שלו?

במערכת פריוריטי זום / פריוריטי יכולות להיות לכך כמה סיבות:

פעולה קבלת המלאי או מרכז העבודה לא סומנו ב-T (לעבודה אצל קבלן משנה).
במסך קבלת סחורה מספק-פירוט,שורת הקבלה סומנה בטעות כקבלה לאחר עיבוד חוזר.
המחסן ממנו התקבל המלאי הוא מחסן רצפה שלא קושר לקבלן המשנה.

מדוע לפריטים מיוצרים בתעודות "קבלת סחורה מספק" לא נפתחת פק"ע?

כאשר מתעוררת בעיה זו במערכת פריוריטי זום / פריוריטי:

יש לבדוק את הדברים הבאים:

השפעת קבוע הלוגיסטיקה PLotByVendor: האם למוצר המיוצר קושרה תבנית פק"עות
כאשר ערך הקבוע הוא 0 או 2?
האם למוצר מוגדר תהליך "הרכבה" (assembly)? אם הוגדר לו תהליך כזה, לא מנהלים עבורו פק"עות.
האם מדובר במוצר שסומן לביטול פק"ע בפעולה האחרונה? המערכת לא פותחת למוצרים אלו פק"ע לפי תבנית,
כי ההנחה היא שאין צורך לנהל פק"עות של המוצרים הללו במלאי.

מדוע השורות לא מפורטות אוטומטית בקישור הזמנת רכש לתעודת קבלת סחורה?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

הבעיה יכולה לנבוע בגלל מספר סיבות :

שורת ההזמנה סגורה.
היתרה לאספקה היא 0.
תאריך האספקה שצויין בשורת ההזמנה מאוחר יותר מתאריך האספקה
הרשום לתעודת קבלת הסחורה אליה היא מקושרת.
הערה: תאריך זה נרשם ידנית או מתעדכן אוטומטית לפי הערך שנרשם בעמודה
ימים ל-"עד ת. אספקה",במסך ספקים.
כדי לבדוק אם שורות ההזמנה סגורות, עם יתרה 0 לאספקה, או עם תאריך אספקה מאוחר:

יש להיכנס למסך קבלות סחורה מספק (נתיב: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש >
קבלות סחורה מספק), לשלוף את התעודה המתאימה, ולבדוק את הערך הרשום בעמודה עד תאריך אספקה.
יש להיכנס למסך הזמנות רכש (רכש > הזמנות רכש), ולשלוף את ההזמנה המתאימה.
יש להיכנס למסך הבן פירוטי הזמנת רכש,ולבדוק בשורות ההזמנה:
אם העמודה סגורה מסומנת.
אם הערך בעמודה יתרה לאספקה גדול מאפס.
אם תאריך האספקה מאוחר יותר מהתאריך הרשום בכותרת תעודת קבלת הסחורה
מהספק (בעמודה עד תאריך אספקה).

טיפ: אם היתרה לאספקה גדולה מאפס, אך שורת ההזמנה מסומנת כסגורה,
ניתן לפתחה בהסרת הסימון מהעמודה סגורה.לאחר הסרת הסימון, יש לחזור לתעודת הקבלה ולמחוק את הקישור להזמנת הרכש.
יש לצאת מהרשומה, להכנס אליה שוב, ולקשור מחדש להזמנת הרכש.

כיצד ניתן לקשר בין חשבונית ספק מרכזת סופית לתעודת קבלת סחורה סופית שטרם חויבה?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי
ניתן לקשור באופן הבא:

יש לקשר בין שורות חשבונית ספק מרכזת סופית לשורות תעודת קבלת סחורה שטרם חויבו:

יש להיכנס למסך קישור חשבוניות לתע. קבלה/החזרה (נתיב: כספים > רכש (כספים) > חשבוניות רכש).
ברגע שכל שורות תעודת הקבלה תקושרנה לחשבוניות ספק מרכזות, התעודה תסומן כחויבה.
הערה: ניתן ליצור קישור רק אם הכמות בשורת החשבונית זהה לכמות בשורת תעודת הקבלה.

כיצד ניתן לבטל תעודת קבלת סחורה מספק סופית?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

יש להיכנס למסך קבלת סחורה מספק (נתיב: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש) ולשלוף את התעודה.

אם התעודה עדיין לא חויבה (לפי סימון בלשונית מחירים), יש להריץ את התוכנית ביטול סגירות תעודה
בהפעלה ישירה מהמסך, לאפס את כמויות הפריטים במסך הבן קבלת סחורה מספק-פירוט,
לחזור למסך האב ולשנות את סטטוס התעודה ל"מבוטלת".
אם התעודה כבר חויבה, יש להיכנס למסך החזרת סחורה לספק (אותו תפריט)
ולפתוח תעודה המבוססת על תעודת הקבלה (יש לציין את תעודת הקבלה בלשונית אסמכתאות).

כיצד ניתן לבטל תעודת החזרה לספק?

במערכת ה ERP פריוריטי זום /פריוריטי :

כדי לבטל תעודת החזרה לספק שטרם הודפסה:

יש להיכנס למסך החזרות סחורה לספק (נתיב: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש), ולשלוף את התעודה המתאימה.
יש להריץ את התוכנית ביטול סגירת תעודה בהפעלה ישירה מהמסך.
יש לעבור למסך הבן החזרות סחורה לספק – פירוט, ולאפס את הכמות בשורות התעודה.
יש לחזור למסך האב, ולשנות את סטטוס התעודה ל"מבוטלת".
כדי לבטל תעודת החזרה לספק שהודפסה:

יש להיכנס למסך קבלות סחורה מספק (אותו נתיב), ולבחור בספק המתאים.
יש לרשום את מספר תעודת ההחזרה המקורית בעמודה תעודת החזרה לספק (בלשונית אסמכתאות). תעודת הקבלה תפורט אוטומטית לפי תעודת ההחזרה.
הערה: ניתן גם לפרט ידנית את תעודת הקבלה. יש לרשום מק"טים וכמויות הזהים לאלו שבתעודת ההחזרה.
יש לוודא שהעמודה לחיוב (בלשונית מחירים) אינה מסומנת.
יש להיכנס למסך שינויים בת. החזרה לספק סופית (אותו נתיב), לשלוף את תעודת ההחזרה, ולהסיר את הסימון מהעמודה זיכוי.

בעבודה עם COGS תקן, באילו מקרים יחוייב חשבון הוצאות בשורת החשבונית?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי
יחויב חשבון ההוצאות בשורה במקרים הבאים :

כשמדובר במוצרים שאינם מנוהלי מלאי.
כשמדובר במוצרים מנוהלי מלאי שלא רשום להם מחיר תקן בזמן סגירת החשבונית.
הערה: בד"כ קניה של מוצרים מנוהלי מלאי תחייב את החשבון קניות שטרם חוייבו.

כיצד ניתן לקשר מספר חשבוניות לשורה אחת בתעודת קבלה מספק?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי קיימת הבעיה הבאה:

לכל שורה בתעודת קבלה מספק ניתן לקשר חשבונית אחת בלבד.
גם אם החשבונית לא מחייבת את כל הכמות, השורה מסומנת כחויבה ולא ניתן לקשר אותה לחשבונית נוספת.

פתרון:

יש לפצל את השורה בתעודת הקבלה לשתי שורות נפרדות או יותר, כאשר הכמות שלהן משקפות את הכמויות בחשבוניות.

כדי לפצל שורה בתעודת קבלה מספק:

יש להיכנס למסך קבלת סחורה מספק (נתיב: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש)
ולשלוף את התעודה הרצויה.
יש להריץ את התוכנית ביטול סגירת תעודה בהפעלה ישירה.
יש להיכנס למסך הבן קבלת סחורה מספק – פירוט ולפתוח שורות חדשות עבור המוצר הנדון,
תוך פיצול הכמות המקורית בין השורות, בהתאם לחשבוניות שהתקבלו.
יש לחזור למסך האב ולשנות את סטטוס התעודה חזרה לסופית.
הערה: במידה וכבר קושרה חשבונית לתעודה, לא תהיה אפשרות לבטל את סגירת התעודה.
במקרה זה יש לבטל את החשבונית שקושרה או לקלוט את החשבונית הנוספת ללא קישור לתעודת הקבלה.

כיצד מתעדים תהליך רכישה בקונסיגנציה?

במערכת פריוריטי זום / פריוריטי ניתן לתעד תהליך קונסיגנציה באופן הבא:

יש להיכנס למסך מחסנים (נתיב: ניהול מלאי > ניהול מחסנים) ולהקים מחסן עבור הספק.
יש לסמן את המחסן בעמודה מחסן קונסיגנציה ולהסיר את הסימון בעמודה נכלל בערך מלאי.
יש להיכנס למסך ספקים (נתיב: רכש > ספקים), לשלוף את הספק הנדון
ולבחור את המחסן שהוקם בעמודה מחסן קונסיגנציה (בלשונית פרטים כלליים).
יש לקלוט קבלת סחורה מהספק כרגיל (נתיב: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש).
בפתיחת התעודה, מחסן הספק מופיע אוטומטית בעמודה מחסן מקבל, והתעודה אינה מוסמנת לחיוב.
בכל פעם שחלק מהסחורה נמכר, יש לפתוח תעודת קבלת סחורה חדשה
ולהחליף את מחסן הקונסיגנציה המופיע בשדה מחסן מקבל במחסן של החברה.
מחסן הקונסיגנציה יופיע אוטומטית בשדה מחסן ספק, והתעודה תהיה מסומנת לחיוב.
כתוצאה, כאשר תתקבל חשבונית מהספק, ניתן לפתוח חשבונית ספק מרכזת על סמך התעודה.
הערה: בכל שלב ניתן לעקוב אחרי יתרות המלאי שבמחסן הספק.

מדוע תעודת משלוח מסומנת לא לחיוב?

במערכת פריוריטי זום / פריוריטי:
יש לכך מספר הסברים:

המחסן הרשום בעמודה מחסן שולח, סומן כמחסן שאינו נכלל בערך מלאי. עבור מחסן מסוג זה התעודות תיפתחנה תמיד שלא לחיוב.
התעודה קושרה להזמנה ששורותיה סומנו בעמודה תשלום מראש.
לתעודת המשלוח נרשמה תעודת החזרה על כל הכמות.
התעודה סומנה כלא לחיובבמסך שינויים בתעודות משלוח סופיות.
הלקוח מקושר למחסן קונסיגנציה (הקישור מתבצע במסך מחסנים), ומופיע מחסן בעמודה למחסן קונסיגנציה בתעודת המשלוח.

כיצד ניתן לקשר בין חשבונית מרכזת סופית לתעודת משלוח סופית שטרם חויבה?

כדי לקשר בין שורות חשבונית מרכזת סופית לשורות תעודת משלוח שטרם חויבו במערכת פריוריטי זום / פריוריטי:

יש להיכנס למסך קישור חשבוניות לתע. משלוח/החזרה (נתיב: כספים > מכירות (כספים) > חשבוניות מכירות > חשבוניות מרכזות). ברגע שכל שורות תעודת המשלוח תקושרנה לחשבוניות, התעודה תסומן אוטומטית כחויבה.

הערה: ניתן ליצור קישור רק אם הכמות בשורת החשבונית זהה לכמות בשורת תעודת המשלוח.

כיצד ניתן לקבוע סדר למשלוח פריט בעל סטטוסים שונים בתעודת משלוח המופקת לפי הזמנה?

כאשר מופקת תעודת משלוח על סמך הזמנה, ולפריט מסוים קיים מלאי זמין מסטטוסים שונים (וללא פק"ע), ניתן לקבוע את סדר הניפוק של הסטטוסים השונים, בדרך הבאה:

יש להכנס למסך סטטוסים למלאי (נתיב: ניהול מלאי > תחזוקת מלאי).
עבור הסטטוסים הרצויים, יש לקבוע דירוג ערכים בעמודה עדיפות באספקה. ככל שהערך שצוין נמוך יותר, כך יקבל הסטטוס עדיפות גבוהה יותר לניפוק ומשלוח.
הערה: אם הערך בעמודה זהה עבור שני סטטוסים, הניפוק יעשה באופן אקראי, ללא מתן עדיפות לאחד הסטטוסים.

כיצד ניתן למנוע מעבר טקסט מהזמנת לקוח לתעודת משלוח או להזמנת רכש?

בפריוריטי זום / פריוריטי ניתן לקבוע טקסט קבוע להזמנות לקוח במסך טקסט קבוע להזמנות לקוח (נתיב: שיווק ומכירות > הזמנות).

כדי למנוע מטקסט בהזמנות לקוח להופיע בהזמנות הרכש או בתעודות משלוח המבוססות עליה:

הזמנות רכש – משנים את ערך הקבוע PCopyTxtToPO ל-0 במסך קבועי לוגיסטיקה (נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > קבועי המערכת).
תעודות משלוח – משנים את ערך הקבוע SCopyOrdText ל-0 באותו מסך.

כיצד ניתן לבטל תעודת משלוח סופית?

בפריוריטי זום / פריוריטי ישנן מספר אפשרויות לביטול בהתאם לאם התעודה הודפסה או לא אם תעודת המשלוח טרם הודפסה או חויבה ע"י חשבונית:

יש לשלוף את תעודת המשלוח ולהריץ בהפעלה ישירה מהסרגל העליון את התוכנית ביטול סגירת תעודה.
יש למחוק את שורות הפירוט, או לאפס את הכמויות.
יש לעבור למסך האב לעמודה סטטוס ולהקצות לתעודה סטטוס מבוטלת (בהתאם לתרשים ניהול התהליכים שהוגדר).
אם תעודת המשלוח הודפסה וטרם חויבה ע"י חשבונית:

יש להריץ בהפעלה ישירה את התוכנית ביטול תעודה סופית על ידי החזרה. תוכנית זו מבטלת רק תעודות משלוח סופיות שאינן מקושרות לחשבונית ( או כאלו שהחשבונית שלהן בוטלה). התוכנית מונעת חיוב בגין תעודת המשלוח, או זיכוי בגין תעודת ההחזרה, על ידי הסרת סימון התעודות לחיוב או לזיכוי, בהתאמה.

הערה: לחילופין, ניתן לרשום תעודת החזרה ללקוח המבוססת על תעודת המשלוח. פעולה זו תגרום להסרת הסימון לחיוב מתעודת מהמשלוח (כך שהתעודה לא תופיע ברשימת התעודות שטרם חויבו).

אם תעודת המשלוח חוייבה ע"י חשבונית: יש לבטל את החשבונית ולאחר מכן לפעול לפי ההנחיות בסעיף הקודם.

כדי לבדוק אם תעודת המשלוח הודפסה: יש לשלוף את תעודת המשלוח מהמסך משלוחים ללקוח, ולבדוק (בלשונית פרטיים כללים) אם העמודה הודפס מסומנת.

כדי לבדוק אם תעודת המשלוח חויבה על ידי חשבונית:

יש לשלוף את תעודת המשלוח ממסך משלוחים ללקוח, ולעבור למסך הבן משלוח ללקוח – פירוט.
יש לבדוק אם קיימת חשבונית במסך הנכד חשבונית לשורה, לכל שורה בתעודת המשלוח.

כיצד מתבצע החיוב עבור תעודת משלוח שהוצאה לה תעודת החזרה?

בפריוריטי זום / פריוריטי לחיוב תעודת החזרה לפי תעודת משלוח ישנן שני אפשרויות:

אם תעודת ההחזרה היא על כל הכמות בתעודת המשלוח, תסומנה שתי התעודות (תעודת המשלוח ותעודת ההחזרה) כלא לחיוב.

אם תעודת ההחזרה היא על חלק מהכמות בתעודת המשלוח, אזי כאשר תוכן חשבונית לתעודת המשלוח, שורות תעודת ההחזרה תתווספנה אוטומטית לחשבונית.

בקישור תעודת משלוח לחשבונית מרכזת, מדוע השורות לא מפורטות אוטומטית?

בפריוריטי זום / פריוריטי:לא נפתחות שורות בחשבונית מרכזת עבור פריטים שנשלחו שהם:

לא מסומנים לחיוב.
מסומנים בבדיקה.
מקושרים לחשבונית מרכזת זמנית אחרת.
כדי לבדוק זאת: יש להיכנס למסך משלוח ללקוח (נתיב: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי מכירות), ולשלוף את תעודת המשלוח הרלוונטית.

יש להיכנס למסך הבן משלוח ללקוח – פירוט.
יש לבדוק האם העמודה לחיוב אינה מסומנת.
יש לבדוק האם העמודה בבדיקה מסומנת.
יש להיכנס למסך הנכד חשבונית לשורה, ולבדוק האם ישנן חשבוניות המקושרות לשורה.

בקישור הזמנת לקוח לתעודת משלוח, מדוע השורות לא מפורטות אוטומטית?

בפריוריטי זום / פריוריטי יכולות להיות מספר סיבות לבעיה: שורות ההזמנה סגורות או אינן מאפשרות משלוח:

יש להיכנס למסך הזמנות לקוח (שווק ומכירות > הזמנות) ולשלוף את ההזמנה המבוקשת.

יש להיכנס למסך הבן פירוטי הזמנה ולבדוק בשורות ההזמנה:

האם העמודה סגורה מסומנת?
האם הערך בעמודה יתרה לאספקה גדול מאפס?
האם מוקצה לשורה סטטוס המאפשר משלוח?
טיפ: כדי לבדוק הגדרת הסטטוס, יש ללחוץ F6 פעמיים מעמודת הסטטוס, ולבדוק במסך סטטוסים לשורת הזמנה אם הסטטוס מסומן בעמודה לאפשר משלוח/דווח.

שורות הזמנה סגורות או שאין בהן יתרה לאספקה או שאינן מאפשרות משלוח, לא יפורטו בתעודת המשלוח.

קבוע לוגיסטיקה מונע פירוט אוטומטי:

יש להיכנס למסך קבועי לוגיסטיקה (שווק ומכירות > תחזוקת מכירות) ולעבור לשורת הקבוע SAutoFindOrd.

אם ערך הקבוע הוא 2, שורות ההזמנה לא תפורטנה אוטומטית בתעודת המשלוח.

בעת קישור חשבונית לת. משלוח, מתקבלת הודעת השגיאה: "לא קיימת חשבונית עם מספר זה"

ההודעה מתקבלת בעת נסיון קישור חשבונית חו"ל לתעודת משלוח דרך המסך קישור חשבוניות לתע. משלוח/החזרה (נתיב: כספים > מכירות (כספים) > חשבוניות מכירות > חשבוניות חו"ל).

על מנת לפתור את הבעיה, יש להגדיר את הלקוח במסך הגדרות כספים ללקוחות (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > הגדרות נתוני כספים) עם טיפוס חשבונית "F".

באילו מקרים יועתק איש קשר מתעודה קודמת לחשבונית עליה היא מבוססת?

איש קשר יועתק אוטומטית מתעודה קודמת לחשבונית מרכזת במערכת פריוריטי זום / פריוריטי בהתקיים התנאים הבאים:

החשבונית מבוססת על תעודת משלוח, ולתעודת המשלוח מקושר איש קשר.
ללקוח לא מוגדר איש קשר עם הדגל איש קשר לחשבונית.
עבור יתר סוגי החשבוניות:

על מנת שיופיע אוטומטית איש קשר בחשבונית, יש להקפיד להגדיר איש קשר לחשבונית במסך אנשי קשר ללקוח (בן של מסך לקוחות).

איך נרשם במערכת תהליך של שריון?

התהליך נרשם בפריוריטי זום / פריוריטי באופן הבא

יש להפיק חשבונית מס כשבעמודה מחסן שריון (בלשונית משלוח)בוחרים מחסן שאינו מסומן בדגל נכלל בערך מלאי.
בזמן משלוח הפריטים ללקוח, יש לרשום תעודת משלוח ממחסן זה. התעודה תהיה מסומנת באופן אוטומטי כלא לחיוב (מאחר שהמחסן לא מנוהל ערך מלאי).
טיפ: אם משתמשים במחסן אחד לכל הלקוחות, יש לסמן את המחסן בדגלים מחסן קונסיגנציה ומסווג לפי לקוח, כדי שניתן יהיה לעקוב אחרי היתרות של כל לקוח.

מדוע תאור המוצר המורחב אינו מופיע בהדפסת תעודות?

אם תאור המוצר המורחב אינו מופיע בהדפסת תעודות בפריוריטי זום או פריוריטי:

יש לוודא שנבחר פורמט הדפסה עם תאור מוצר מורחב בהרצת הדו"ח.

יש לוודא שקיים טקסט לכל שורה במסך הנכד של התעודה המבוקשת.

הערות: הטקסט לשורה נלקח בד"כ ממסך מוצרים – טקסט, בןשל כרטיס פריט.

בהדפסת תעודות באנגלית:

יש לוודא שתאור מורחב מוגדר במסך טקסט למסמכים באנגלית, בן של כרטיס פריט. יש לוודא שהעמודה הדפסות באנגלית במסך לקוחות/ספקים מסומנת עבור הלקוח/הספק שעבורו נרשמה התעודה

למה בדו"חות HTML על תנועות מלאי יש מסך ביניים של סוגי תעודות מלאי?

אין תמיכה בזום דינמי מדו"ח למסך.

לכן, בדו"חות על תנועות מלאי, כאשר יש מספר מסכים אפשריים אליהם יש לבצע את הזום, הוגדר מסך ביניים שמציג את כל תעודות המלאי, וממנו יש לבצע זום נוסף אל התעודה המבוקשת.

באופן דומה הוגדר מסך ביניים לזום מדו"ח אל תעודה כספית כלשהי (חשבוניות/קבלות/תשלומים).

איך מדפיסים פונט של ברקוד בהדפסות HTML?

יש להתקין גופן מיוחד בכל תחנה המיועדת להדפסת ברקוד:
יש להוריד את הקובץ ftp://ftp.eshbel.com/download/fonts/free3of9.ttfלמחיצה כלשהי.

מה- Control Panel, יש לפתוח Fonts, ומתפריט File לבחור Install New Font.

יש להצביע על המחיצה שנבחרה, ולאשר את ההתקנה.

יש לוודא שהשורה הבאה מופיעה בסוף הקובץ:
priority\system\html\style.htm:

*0*

יש להגדיר גופן חדש במסך טבלת גופנים (דרך התפריט: מנהל מערכת > תחזוקת מערכת > עיצוב מתקדם):
שם גופן: Free3of9 גופן: Free 3 of 9 גודל: 8.
הערה: בשם ובגופן, יש להקפיד על אותיות קטנות/גדולות ורווחים.

בכל מסמך בו רוצים להדפיס ברקוד, יש להוסיף עמודה חדשה לדו"ח (בעזרת מחולל הדו"חות) עם הביטוי:
STRCAT('*', tablename.columnname, '*') <<–expression

כאשר tablename הוא שם הטבלה ממנה נלקחה העמודה, ו-columnname הוא השם הפנימי של העמודה (למשל, PART.PARTNAME).לעמודה זו יש לקבוע גופן Free3of9במסך הבן עמודות הדו"ח – עיצוב HTML

מדוע בתעודות בסטטוס שמאפשר לבצע שינויים לא ניתן לשנות טקסט לחלק מהפריטים?

יש לבחון את הקבוע IChgPartText

אם ערך הקבוע IChgPartText הוא 1, ניתן לשנות טקסט רק עבור מוצרים המסומנים בדגל שינוי תאור (בלשונית פרטים נוספים) במסך כרטיס פריט
(נתיב: ניהול מלאי > מוצרים).

כדי לבדוק את ערך הקבוע:

יש להיכנס למסך קבועי לוגיסטיקה (נתיב: רכש > תחזוקת רכש) ולעבור לשורת הקבוע IChgPartText.
הערה: כדי לאפשר שינוי טקסט לכל הפריטים, יש לשנות את ערך הקבוע ל-0.

מדוע בעת הקלדת תנועות מלאי מתקבלת הודעה שמתבצע חישוב מלאי?

במערכת ERP פריוריטי זום / פריוריטי:
ההודעה מתקבלת כאשר מופעלת תוכנית כלשהי של חישוב מלאי
(כגון עדכון מלאי לפי צובר, סגירת צובר).

יתכן שהתוכנית הופעלה לאחרונה והופסקה באמצע.

כדי להפסיק את החישוב וכך לאפשר רישום תנועות מלאי, יש להריץ את התוכנית שחרור נעילת תכניות מלאי (נתיב: מלאי > תחזוקת מלאי). מאוחר יותר, יש להריץ שוב את תוכנית חישוב המלאי שהופסקה.

טיפ: מומלץ להריץ את התוכנית לחישוב מלאי מחשב השרת אחרי שעות העבודה.

כיצד ניתן לשנות או למחוק את מחסן ברירת המחדל בתעודות המלאי השונות?

יש להכנס למסך סוגי תעודות מלאי (נתיב: ניהול מלאי > תחזוקת מלאי).

בעמודה מחסן ברירת מחדל, ניתן לשנות את ערך מחסן ברירת מחדל או למחקו.

כיצד ניתן למנוע ממשתמשים להקליד תנועות מלאי בשנים קודמות?

יש להריץ את התוכנית רישום צובר לתאריך (נתיב: ניהול מלאי > ניהול מחסנים > ניהול צוברים) עבור ה-31 בדצמבר,2008 לדוגמא.

מה משמעות הדגל "מנוהל מיקומים" במסך "מוצרים"?

עמודה מסומנת מציינת שלא ניתן לאשר מהדורה חדשה של המוצר או של עץ המוצר שלו אם הנתונים שנרשמו במסך הבן מיקומים אינם תואמים את כמויות מוצרי הבן הרשומים במסך הבן מוצרי בן.

הדגל רלוונטי רק אם ערכו של הקבוע ChkDesignatn הוא 1. אם לקבוע ערך אחר, כמויות של מיקומים אינן נבדקות.

טיפ: כדי לבדוק את ערך הקבוע, יש להיכנס למסך קבועי תכנון (נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > קבועי מערכת).

מה המשמעות של העמודה TURNKEY במסך "מוצרים"?

הדגל Turnkey מאפשר להפוך מוצר מטיפוס P למוצר Turnkey מלא גם מבלי לשנות את הטיפוס שלו ומבלי לסמן את הבנים שלו לתעוד בלבד.

כדי שאפשר יהיה להפוך מוצר ל-Turnkey, יש להפוך את התהליך שלו לתהליך הרכבה ("Assemb").

תוכנית ה-MRP לא תפוצץ את עץ המוצר של מוצרי Turnkey, ובמקום זאת תייצר דרישה לניפוק המוצר. תכנון הרכש יזהה את הניפוק ויפתח עבורו דרישת רכש.

הערה: נכון להיום הפיכת מוצר ל-Turnkey לא תשנה את התייחסות התמחיר אליו, אלא הוא ייחשב ככל מוצר מיוצר.

מדוע אין אפשרות לשנות טיפוס מוצר מ-P ל-R ולהפך אם נפתחו פק"עות/ מנות ח"ג?

הסיבה היא סוגי התמחיר, הסבר:
תמחיר חומרים שונה לחלוטין מתמחיר מוצרים, בפרט כאשר מדובר בניהול מנות לעומת פק"עות.

הרצת תמחיר על חומר שהומר למוצר הייתה נותנת תוצאות לא רצויות.

מאילו שדות/מסכים מגיעים הנתונים לדו"ח עץ מוצר מודרג מלא-נתונים הנדסיים?

-----

צור קשר
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן