ניהול משרד

לחיצה על קישורים בדו"חות HTML אינה מגיבה כצפוי

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי
ישנם מספר סוגי בעיות בדוחות ה HTML היכולות לעלות

תיאור בעיה א':

מתקבלת הודעה "The page cannot be displayed" או
המשתמש תמיד נדרש להזין סיסמה, למרות שכבר הוגדרה עבורו גישה מתוכניות MS-Office.
פתרון:

הבעיה נובעת מהרשאות לא מלאות בתיקיית windows\system המקומית. כדי לפתור את הבעיה:

יש להיכנס ל- Windows בתחנה הבעיתית כמשתמש Administrator.
יש לפתוח ולסגור את פריוריטי (אין צורך לנסות להפעיל קישורים).
יש להתנתק ממשתמש Administrator בתחנה.
יש להיכנס שוב בשם המשתמש שלו היתה הבעיה.
תאור בעיה ב':

אין כל תגובה בעקבות לחיצה על קישור, או לחיצה על קישור פותחת חלונית לשמירת מסמך.

פתרונות אפשריים:

יש להעתיק את הקובץ priform.exe מהספרייה priority\bin.95 בשרת אל C:\Windows\system32, בתחנה.
יש לבדוק בקובץ tabula.ini של תחנה זו אם הנתיב שרשום ב- TABULA PATH הינו נכון.
ייתכן והמשתמש הגדיר ב-DASHBOARD האישי (נתיב: ניהול משרד > Priority on Outlook),
בחלונית "הגדרות משתמש", שקישורים ייפתחו ב-Outlook ("הצגת מסמכים בתוך Outlook"),
ויש בעיה לפתוח את Outlook. יש לוודא שהקישורים תקינים ושניתן לפתוח את Outlook, או לחילופין,
לשנות את ההגדרה כך שמסמכים לא יפתחו ב- Outlook.יש לפנות למנהל הרשת בבקשה לבדוק ב- Registry Editor אם הקובץ priform.exe מוגדר כיאות תחת priority
(ראה להלן הנחיות למנהל הרשת).
תאור בעיה ג':

לחיצה על קישור מציגה את ההודעה: Application not found

פתרונות אפשריים:

יש להעתיק את הקובץ priform.exe מהספרייה priority\bin.95 בשרת אל הספרייה C:\Windows\system32, בתחנה.
בתחנה עם מערכת ההפעלה Windows 7, יש להריץ פעם אחת את פריוריטי בקליק ימני על הצורן ובחירה
באפשרות Run as Administrator. הרצה זו תאפשר עידכון תקין של ה Registry.
יש לפנות למנהל הרשת בבקשה לבדוק ב- Registry Editor אם הקובץ priform.exe מוגדר
כיאות תחת ספריית priority (ראה להלן הנחיות למנהל הרשת).
הנחיות למנהל הרשת לביצוע הבדיקה הנדרשת ב- Registry Editor:

יש להריץ REGEDIT.
יש לבדוק שהנתיב HKEY_CLASSES_ROOT\priority\shell\open\command קיים,
ולוודא שpriform.exe נמצא במיקום אליו מפנה נתיב זה.
אם הנתיב לא הוגדר במלואו אלא רק חלקית, למשל HKEY_CLASSES_ROOT\priority,
ניתן למחוק הגדרת priority מהנתיב, לפתוח שוב את התוכנה ולוודא שתתי הספריות נוצרו. לאחר מכן, ישלחזור ולנסות להפעיל לינק כלשהו.

כאשר בתוך DASHBOARD מנסים לעבור בין דו"חות או גרפים, מתקבלת הודעת שגיאה

כאשר מופיעה השגיאה במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

INTERNET EXPLORER SCRIPT ERRORE

כדי להבטיח תצוגה גרפית תקינה ב-Priority on Outlook:

יש להיכנס למסך קבועי מערכת (נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > קבועי המערכת) ולעבור לשורת הקבוע CHARTTYPE.
יש לוודא כי ערך הקבוע הוא 4.

האם ניתן לקשר דו"ח שהוגדר במחולל דו"חות לתפריט המשתמש?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

משתמשים הנמצאים תחת ראש קבוצת ההרשאות tabula / Manager יכולים לקשר דו"חות משתמש (כלומר, דו"חות שנוצרו במחולל דו"חות) לתפריט.

הדו"ח יהיה זמין לכל המשתמשים.

כדי לקשר דו"ח לתפריט, יש להתמקם על התפריט הרצוי, ובקליק ימני לבחור באפשרות הוסף דו"ח משתמש.

טיפ: ניתן להקצות הרשאות להפקת דו"חות משתמש נבחרים בסייר הרשאות,
על ידי שלילת הרשאות ממחולל הדו"חות, והקצאת הרשאות רק לדו"חות נבחרים.

מדוע לא מוצגים נתונים בדו"ח ניתוח ערך מלאי (OLAP)?

במערכת ה ERP זום לעסקי / פריוריטי

דו"ח ניתוח ערך מלאי (OLAP) (נתיב: דו"חות מנהלים > ניהול מלאי)
מבוסס על נתוני תמחיר מסוף כל חודש.

לכן, יש להכין מראש את נתוני הדו"ח בהרצת צובר לסוף החודש
ולאחר מכן להריץ תמחיר לצובר

כיצד ניתן להריץ את תוכנית ההכנה ל-OLAP עבור דו"חות רב-חברתיים?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

תוכנית ההכנה ל OLAP היא חד-חברתית והיא מעדכנת נתונים לפי טווח תאריכים שנבחר.

כדי להכין דו"חות OLAP רב-חברתיים, יש לעדכן את הנתונים בכל חברה בנפרד.
ניתן לעשות זאת בקלות ע"י שימוש ב- Tabula Task Scheduler: עבור כל חברה, יש להגדיר משימה נפרדת ב-Task Scheduler להרצה אוטומטית (בלילה) של תוכנית ההכנה ל-OLAP.

כיצד מחושבת העלות שמוצגת בדו"חות OLAP ובדו"חות שעוצבו במחוללי הדו"חות?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

העלות המופיעה בדו"ח OLAP חשבוניות או בדו"חות שהוגדרו ב-מחולל דו"חות חשבוניות
(ומופקים דרך הפקת דו"ח חשבוניות) נלקחת מתנועת המלאי המקושרת לחשבונית.

במקרה של חשבונית מס/מס קבלה, מוצגת העלות התמחירית של התנועה,
כפי שמופיעה במסך לוג תנועות מלאי.
במקרה של חשבונית מרכזת או חשבונית חו"ל המקושרת לתעודת משלוח, מוצגת העלות הרשומה בתעודת השלוח,
כפי שמופיעה במסך לוג תנועות מלאי.
הערה: אם החשבונית אינה מקושרת לאף תנועת מלאי, מוצגת העלות התמחירית של המוצר בזמן הרצת הכנה ל- OLAP,
כפי שמופיעה בכרטיס פריט.

בדו"ח ניתוח חשבוניות OLAP, מתי יופיע ערך בעמודה עלויות נוספות?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

סטנדרטית נתון זה לא מתמלא. הוא משמש לקוחות המעוניינים להוסיף במסגרת פיתוחים פרטיים, עלויות נוספות לחשבוניות.

הערה למפתחים: עמודת הטבלה נקראת INVOICEITEMSA.EXTCOST.

בדו"ח OLAP הזמנות/חשבוניות מוצגת נורת הבקרה, אך בלחיצה על הנורה לא מוצג השעון

תיאור הבעיה במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי,

בכניסה לדו"חות ניתוח חשבוניות (OLAP) או ניתוח הזמנות
(OLAPDrill Down, לא מוצגים קישורים בעמודות הסכומים, ובלחיצה על נורת הבקרה לא נפתח חלון עם תצוגת השעון.), לפני ביצוע הסיבה העמודה % רווח,המייצגת את מיקום המחוג בשעון, לא נבחרה לתצוגה.

הפתרון:

יש ללחוץ על הצורן (הגדרת נתונים להצגה) בצידו הימני העליון של המסך.
בחלון שנפתח, יש לסמן את העמודה % רווח.

לפי איזה סכום דולרי מוצגים הסכומים בדו"חות OLAP לחשבוניות?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

סכום דולרי בדו"חות OLAP לחשבוניות נלקח לפי הסכום הדולרי הרשום בתנועת היומן.

במהלך רישום חשבונית ניתן לבחור מטבע בעמודה מטבע הצמדה/המרה, ולעדכן את שער ההצמדה בעמודה שער הצמדה/המרה (בלשונית תנאי תשלום,במסך הבן חשבונית – פרטים נוספים).

אם שער החשבונית שונה מהשער העדכני במערכת, הסכום הדולרי בתנועה יקבע לפי שער החשבונית,
ויופיע בדו"ח ה- OLAP בהתאם. אחרת, הסכום הדולרי יקבע לפי שער הדולר העדכני במערכת בעת רישום התנועה.

איך מייצאים נתונים מדו"חות OLAP למחשב נייד?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

הצורך לייצא נתוני OLAP למחשב נייד נוצר, למשל, כאשר מנהל צריך את נתוני הדו"חות לעבודה בחו"ל.

כדי לייצא את הנתונים, יש לבצע את הפעולות הבאות (שלבים 2 ו-3 מבוצעים על תחנת העבודה הרגילה,
ויתר השלבים על המחשב הנייד, בעודו מחובר לרשת):
יש להתקין על המחשב הנייד מערכת StandAlone של פריוריטי.
על מנת לטעון את טבלת ה-OLAP משרת פריוריטי המרכזי למחשב הנייד,
יש להפעיל את התוכנית סביבת פיתוח SQL (נתיב: מנהל המערכת > מחוללים > פרוצדורות).
יש לכתוב את השאילתה הבאה:
; 'SELECT * FROM EISCUBES DATA 'C:\tmp\EISCUBES.ar
ולבחור מתפריט Execute את הפקודה SQLI Interpreter.
פריוריטי תיצור קובץ בשם זה, שימוקם בנתיב שצוין. הרצת השאילתה עשויה להמשך זמן רב, בהתאם לכמות הנתונים.
יש להעתיק את הקובץ EISCUBES.ar למחשב הנייד, למחיצת system\load\companyname.
הערה: companyname מציין את שם החברה במערכת ה-StandAlone; על פי רוב יהיה שם החברה demo.
אם כבר קיימים נתוני OLAP על המחשב הנייד, יש לנקות את טבלת הטעינה על מנת לאפשר הטענת נתונים עדכניים.
כדי לבצע ניקוי, יש להריץ את התוכנית הכנה כוללת לניתוח (OLAP)
(בתפריט דו"חות מנהלים) על מערכת ה-StandAlone החל מתאריך מוקדם מאוד, שיכלול כמה שיותר נתוני עבר (לדוגמא, 01/01/1990).
יש להיכנס לתפריט מנהל המערכת > ממשקים > ממשקים לטבלאות ולטעון את טבלת EISCUBES.

כיצד ניתן לקבוע צבעים שונים לפגישות/שיבוצים בלוח השנה הגרפי?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

ניתן לקבוע צבעים בשלוש דרכים שונות לקביעת צבע לחופשות כלליות ולהיעדרויות עובדים, וצבע ברירת מחדל למשימות ולקריאות שרות: יש להיכנס למסך צבעים ללוח שנה(נתיב: ניהול משרד > ניהול יומנים ושעות משרד).

לקביעת צבע למשימה ולקריאת שרות לפי סטטוס: יש להריץ את התוכנית ניהול תהליך למשימה (נתיב: שווק ומכירות > ניהול קשרי לקוחות > הגדרות קשרי לקוחות)
או ניהול תהליך לקריאות שרות (נתיב: שרות ואחזקה > קריאות שרות > טבלאות קריאות שרות)
בהתאמה, ולהגדיר צבעים לסטטוסים הרצויים.

לקביעת צבע של קריאת שרות לפי קוד התקלה:יש להיכנס למסך קודי תקלה (נתיב: שרות ואחזקה > קריאות שרות > טבלאות קריאות שרות).

לקביעת צבע של משימה לפי קוד המשימה: יש להיכנס למסך קודי משימה (נתיב: שווק ומכירות > ניהול קשרי לקוחות > הגדרות קשרי לקוחות).

לאחר עדכון קבוצה במסך קבוצות, מדוע לא מתעדכן לוח השנה (קלנדר) עם הרשימה החדשה?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

בחירת קבוצה (או ראש צוות) בלוח השנה היא כלי עזר בלבד להצגת משתמשים מרובים. בפועל,
כאשר בוחרים בקבוצה, לוח השנה מציג את המשתמשים בקבוצה ומכאן והלאה לא מתייחס יותר לקבוצה.

כדי לעדכן את לוח השנה לפי חברי הקבוצה החדשים יש לבחור מחדש את הקבוצה.

לחילופין, בחלון בחירת עובדים ניתן לבחור בבת אחת מספר עובדים, על ידי סימונם עם העכבר תוך כדי לחיצה רצופה על הכפתור Ctrl.

מתי מתווספים מסמכים אוטומטית למסך "מסמכים למשימות לקוח", וכיצד ניתן למנוע זאת?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

אם בתפריט דואר > הגדרות דואר מסומנת השורה לרשום דואר אלקטרוני כמשימת לקוח/ספק,
יתווספו מסמכים ללקוח בעקבות משלוח או קבלה של דואר עם נספחים (דואר בפריוריטי),
למייל של איש קשר ללקוח.

אם במסך משלוח דואר מצורף נספח ונשלח לכתובת איש קשר ללקוח (הנרשמת ידנית בעמודה דואר אלקטרוני, או לאחר שנבחר מספר לקוח ואיש קשר במשלוח),
בעת שליחת המייל, הנספח יתווסף אוטומטית למסך מסמכים ללקוח (אך לא בדואר הנשלח אוטומטית ע"י המערכת).

על מנת למנוע זאת:

יש להסיר את הסימון מהשורה לרשום דואר אלקטרוני כמשימת לקוח/ספק, בתפריט דואר > הגדרות דואר.

מהיכן נלקחים מספרי טלפונים ניידים אליהם נשלחות הודעות SMS אוטומטיות?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי ישנן שתי אפשרויות

אם הוגדר חוק בתרשים לניהול תהליכים (או במחולל חוקים עסקיים) לשלוח SMS לשדה איש קשר,
המערכת משתמשת במספר הטלפון הנייד של איש הקשר הרלוונטי מהמסך אנשי קשר.
אם בחוק מוגדר לשלוח SMS ללקוח או לספק עצמו, המערכת שולחת את ההודעה לאיש הקשר
של הלקוח/ספק שכתובת הדוא"ל שלו תואמת את זו המופיעה ברשומת הלקוח/ספק.

מדוע קובץ msg שמצורף כנספח למסמך, לא מודפס

על מנת להדפיס נספחים למדפסת שנבחרה, מערכת ה ERP זום לעסקי / פריוריטי
משתמשת בפקודת printto הקיימת ב-Registry לרוב סוגי הקבצים.

משום מה, קובץ msg (המודפס ע"י Outlook) אינו תומך בפקודה printto ולכן ההדפסה נכשלת.

(לדוגמה, אפשר להשוות את HKEY_CLASSES_ROOT\Outlook.File.msg\shell
עם HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.12\shell).

מדוע משימה לא נפתחה עבור הודעת דואר ללקוח או ספק?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

המשימה לא נפתחת בכל אחד מהמצבים הבאים:

בהגדרות דואר (מהתפריט העליון דואר), לא מסומן "רשום דואר אלקטרוני כמשימות לקוח/ספק".
אין להודעת הדואר כתובת דואר אלקטרוני חיצוני.
כתובת הדוא"ל החיצוני שייכת למשתמש.
לא נמצא לקוח או ספק שזו כתובת הדוא"ל שלו.
לא נמצא איש קשר שזו כתובת הדוא"ל שלו.
נמצא איש קשר שזו כתובת הדוא"ל שלו, אך הוא אינו מקושר ללקוח או לספק.
במסך קבועי מערכת (נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > קבועי המערכת), לקבוע MAILCRM הוגדר הערך 0
הקובע שאין לפתוח משימת לקוח/ספק לדואר נכנס/יוצא.

מדוע לא נשלחת הודעת SMS למספר טלפון נייד שהוגדר במסך "נמענים נוספים"?

במערכת הERP פריוריטי זום / פריוריטי
יש לבדוק את ההגדרות הבאות:

במסך האב (למשל, משלוח דואר), מסומנת העמודה הודעת SMS.
במסך הבן נמענים נוספים, העמודה To\Cc\Bcc מסומנת "T".
הערה: מודול SMS אינו חלק מהחבילה הבסיסית, והוא מחייב רישוי מיוחד

מדוע לא נשלח פקס אוטומטי מתוכנת TRANSPORT?

כאשר שולחים מסמך HTML מתוך מערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי באמצעות פקס אוטומטי
דרך תוכנת Transport, ותוכנת Outlook איננה פתוחה, הפקס מגיע לתיקיית טיוטות (Drafts) ב- Outlook ואיננו נשלח.

על מנת לאפשר את משלוח הפקס באופן אוטומטי, יש לבצע את הפעולות הבאות:
יש לוודא כי תוכנת Outlook פתוחה בעת המשלוח.
יש לאתר בין החלונות המופיעים על המסך את תיבת הדו-שיח בחירת מדפסת.
יש לבחור בתיבת הדו-שיח בתוכנת הפקס או במכשיר הפקס.

מדוע לא נשלח דואר אלקטרוני בהתאם לחוקים שהוגדרו בתרשימי ניהול תהליך?

כדי שתשלחנה תזכורות בדואר אלקטרוני, במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי יש להפעיל ב-Tabula Task Scheduler את התוכנית ששולחת דואר תזכורת.

התוכנית Send reminders about document status כבר מוגדרת ברשימת המשימות ב- Task Scheduler, נותר רק לסמן אותה כפעילה ולקבוע את תדירות הרצתה ובאילו חברות תרוץ.

בנוסף, אם יש כוונה לשלוח דואר לכתובת דואר חיצונית (של משתמש/איש קשר או אחרת), יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

א. הגדרת משלוח דואר שלא באמצעות Outlook הדרך הטובה ביותר לפתור את הבעיה היא להגדיר משלוח דואר שלא באמצעות Outlook:

יש להיכנס לפריוריטי מהמחשב שממנו אמור להישלח דואר (לא דרך terminal server client).
יש להריץ את התוכנית הגדרת דואר ללא Outlook (נתיב: ניהול משרד > דואר).
יש למלא את כל הפרמטרים בתוכנית, כולל סימון העמודה בדיקת משלוח, ולוודא שהתקבלה בהצלחה הודעת ניסיון.
ב. שינוי המשתמש שמריץ את ה-Task Scheduler פתרון נוסף הוא לשנות את המשתמש שמריץ את ה-Scheduler למשתמש שניתן להגדיר לו חשבון דואר,
למשל Administrator (ולא משתמש System שהוא ברירת המחדל):

יש להיכנס למחשב השרת, להגדיר פרופיל דואר ב- Outlook למשתמש Administrator,ולוודא ששליחת דואר על ידי משתמש זה מתבצעת באופן תקין.
יש להיכנס לפריוריטי (כמשתמש כלשהו), ובתפריט דואר > הגדרות דואר לסמן ללא הצגת הודעות Outlook.
יש לפתוח את הקובץ tabula.ini (הנמצא תחת c:\Windows), ולוודא שתחת הכותרת [Menu] מופיעה השורה
OutlookMessages=0.
יש לפתוח את Outlook, להיכנס לתפריט Tools, ולבחור Options. יש ללחוץ על הלשונית Mail Format ולוודא ש-
Word אינה מסומנת במקטע Message Format כתוכנת ברירת המחדל לעריכת הודעות דוא"ל.
הערה: לפרטים נוספים על ה- Scheduler, ניתן לעיין במסמך המתאים בספריית התעוד של אשבל.

מדוע לא ניתן לסנכרן מ-OUTLOOK דואר שהתקבל מכתובת זהה לכתובת של המשתמש?

בדרך כלל התופעה מתרחשת כאשר עובדים בממשק האנגלי של התוכנה בשפה "אנגלית אמריקאית" הבעיה תיפתר בעבודה בממשק של "אנגלית"

מדוע לא מתקבלת הודעת התרעה על פגישה שנקבעה ביומן משימות?

כדי שתתקבל הודעת התרעה במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי, יש לודא שהתקיימו התנאים הבאים:

קיימת פגישה עבור המשתמש בלוח שנה (פגישה נפתחת רק למשימה שהוגדר לה זמן סיום השונה מזמן התחלה).

לפגישה מוגדר זמן התרעה במסך יומן משימות (בלשונית אסמכתאות).

המשתמש נכנס למערכת די שעות לפני הפגישה לקבלת הודעת ההתרעה בזמן: למשל, אם זמן ההתרעה לפני פגישה הוא 24 שעות, והפגישה מתקיימת ביום א' בבוקר, המשתמש יקבל את הודעת ההתרעה רק ביום א' בבוקר, משום שביום שבת הוא לא נכנס למערכת.

הזמן שנקבע בהגדרות דואר (אליהן מגיעים דרך תפריט דואר שבשורת התפריטים העליונה) לבדיקת היומן לפני פגישות מספיק כדי להתריע על הפגישה.

מדוע התכונה "שלח קישור לרשומה" בתפריט דואר אינה פעילה במערכת שלנו?

אפשרות זו זמינה במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי, רק כאשר עובדים עם מסכי טקסט מעוצב בפורמט HTML.

מדוע בעת קבלת דואר שנשלח מחוק עסקי, הקישור מוצג כטקסט ולא ניתן ללחוץ עליו?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

כאשר מחוללים במחולל החוקים חוק לשליחת דואר למשתמשים, ובפירוט החוק מוגדר קישור ליישות מסויימת (לדוגמא, מס' תעודה או מס' לקוח), הקישור מוצג כטקסט בהודעת הדואר הנשלח, ולא ניתן ללחוץ עליו.

ישנן שתי סיבות אפשריות לבעיה:

הקישור יוצג כטקסט אם החוק הוגדר לשליחת דואר לכתובת מייל.
יש לשנות את החוק כך שהדואר יישלח למשתמש.
יש לוודא שלמשתמש הוגדר כרטיס עובד בו מופיעה כתובת מייל.
המערכת לא מאפשרת עבודה עם טקסטים מעוצבים.
יש לבדוק אם במסכי הטקסט השונים קיימות אפשרויות עריכה כמו ב- Word.
אם לא, יש ליצור קשר עם מחלקת התמיכה לקבלת הנחיות למעבר לעבודה בעורך HTML (טקסט מעוצב) במערכת.

מדוע במשלוח מסמך HTML בדואר למשתמש אחר, הקישורים למסכים לא עובדים?

בדואר פנימי המתקבל במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי כל הקישורים (links), המפנים מדו"ח או מסמך HTML למסכים, עובדים כאשר המשתמש מפיק ומציג את הדו"חות לעצמו.
כאשר הוא שולח אותם בדואר, ההנחה היא שמקבל הדואר לא מחובר למערכת, ולכן הקישורים לא אמורים לפעול.

סיבה נוספת – כדי שנמען הדואר יוכל לקבל גם תמונות הכלולות בדו"ח,
ההדפסה מופקת בפורמט מיוחד (mht), המאפשר הפקת דו"ח עם תמונות אך אינו תומך בקישורים.

מדוע לא מתבצע סינכרון דואר מ-OUTLOOK למסך קריאות שרות?

במערכת ה ERP פריוריטי

בסינכרון דואר למסך קריאות שרות נפתחת או מעודכנת קריאת שרות על פי דואר אלקטרוני
שהתקבל מכתובת שהמערכת מזהה ככתובת של איש קשר של לקוח.

קריאה קיימת תעודכן אם מספר הקריאה הוא חלק מנושא הודעת הדואר.

סיבות אפשריות לכך שלא יהיה סינכרון:

כתובת הדואר ממנה התקבלה הודעת הדואר מקושרת גם למשתמש במערכת או לעובד
(המופיע בכרטיס עובד) שאינו מקושר למשתמש.
סטטוס הלקוח לא מאפשר לפתוח קריאות שרות, כלומר במאפייני הסטטוס לא מסומן לאפשר לפתוח קר. שרות.
לא קיים איש קשר ללקוח עם כתובת הדוא"ל ממנה התקבלה ההודעה.
במידה וקיים איש קשר עם כתובת דואר זו, הוא מוגדר כאיש קשר ליותר מלקוח אחד. במקרה זה, בסינכרון תפתח
קריאה ללקוח שמספרו הפנימי נמוך יותר. כדי להגדיר את הלקוח הנכון, יש לסווג את הודעת הדואר לקטגוריה המתאימה ב Outlook.
הערה: לפרטים נוספים על סינכרון עם Outlook, ניתן להריץ את אשף קשרי לקוחות וספקים.

כיצד ניתן לשלוח דואר/פקס אוטומטי לקבוצת לקוחות או ספקים?

במערכת ה ERP פריוריטי זום/ פריוריטי
ניתן לשלוח מייל/פקס לקבוצת לקוחות/ספקים ע"י יצירת קבוצה באחת הדרכים הבאות:

יצירת קבוצה באופן אוטומטי ללקוחות:

יש להריץ את אחת התוכניות בתפריט משטח עבודה עם לקוחות (נתיב:שווק ומכירות > לקוחות)
הטוענת לקוחות למשטח לפי פרמטר מסויים. לדוגמא, אם מריצים את התוכנית טעינה לפי אנשי קשר,
נפתח מסך בו ניתן לשלוף אנשי קשר. הלקוחות הקשורים לאנשי הקשר הנבחרים נטענים למשטח העבודה עם היציאה מהמסך.
יש להיכנס למסך משטח עבודה עם לקוחות על מנת לצפות בלקוחות שנטענו.
ניתן למחוק לקוחות ספציפיים על ידי הרצת התוכנית מחיקת רשומה בהפעלה ישירה מהמסך.
יש להריץ את התוכנית הכנת קבוצה לפי משטח, ולהגדיר שם ותאור לקבוצה.
ייפתח שוב המסך משטח עבודה עם לקוחות, כשהוא מציג את כל הלקוחות שנבחרו באמצעות תוכנית הטעינה.
יש לשלוף את הלקוחות לשיוך לקבוצה, ולצאת מהמסך בהקשת Esc. התוכנית יוצרת את הקבוצה עם היציאה מהמסך,
ומציגה הודעה על מספר הלקוחות אשר התווספו לקבוצה החדשה.
יצירת קבוצה באופן ידני לכל סוג של איש קשר (למשל, לקוחות, ספקים, או עובדים):

יש להכנס למסך קבוצות (נתיב: שווק ומכירות > ניהול קשרי לקוחות > הגדרות קשרי לקוחות) ולהגדיר את הקבוצה.
כדי לשלוח מייל/פקס לקבוצה:

יש להיכנס למסך משלוח דואר.
יש לרשום את ההודעה במסך הבן תוכן המכתב, או לצרף קבצים להודעה במסך הבן נספחים.
יש להיכנס למסך הבן המקביל נמענים נוספים. בעמודה שם הקבוצה, יש לבחור את הקבוצה הרצויה מרשימת הבחירה.
כדי למנוע מהלקוחות בקבוצה לראות את פרטי הלקוחות האחרים, יש לסמן בעמודה To\Cc\Bcc את הערך B.
הערות:

ניתן לעיין בכל הקבוצות ובחבריהן במסך קבוצות.
ניתן לקבל הסבר נוסף על שליחת פקסים מהמערכת, במסמך המתאים בספריית התיעוד באתר אשבל.

כיצד ניתן להפיק מדבקות לשליחת מכתב לקבוצת לקוחות או ספקים?

כדי ליצור מדבקות במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

עם פרטי לקוח/ספק אותן ניתן להדביק על מכתבים הנשלחים בדואר ללקוחות/ספקים,
יש להפיק את אחד הדו"חות הבאים כקובץ Excel, ולאחר מכן להשתמש באפשרות מיזוג דואר
ב-Word להפקת מדבקות למשלוח דואר:

שלב א': הכנת מדבקות עם פרטי הלקוח/ספק בגליון Excel

מתוך המערכת, יש להפיק את אחד הדו"חות הבאים, ולבחור באפשרות שלח ל-Excel:
פירוט לקוחות (נתיב: שווק ומכירות > לקוחות > דו"חות לקוחות).
רשימת ספקים (נתיב: רכש > ספקים > דו"חות ספקים).
יש לשמור ולסגור את קובץ ה- Excel שהופק.
שלב ב': שימוש באפשרות מיזוג דואר ב-Word להפקת מדבקות למשלוח דואר:

הערה: ההנחיות הבאות מתאימות לגרסת MS-Word 2003. ניתן להעזר בעזרה של MS-Office
על אודות מיזוג דואר בגרסת ה-Word הנמצאת בשימוש.

יש לפתוח מסמך Word חדש.
יש לבחור באפשרות מיזוג דואר בתפריט: כלים > מכתבים ודברי דואר.
שלב 1: בחלון מיזוג דואר שנפתח, יש לבחור ב- תוויות והבא.
שלב 2: יש לבחור בשנה פריסת מסמך והבא. (בחלון שנפתח ניתן להגדיר את גודל המדבקה.)
שלב 3: יש לבחור בעיון, ובחלון שנפתח לבחור את קובץ ה- Excel שנשמר, ולאשר.
שלב 4:
יש לבחור בבלוק כתובת, ובחלון שנפתח לבחור בשדות שיש לכלול בבלוק הכתובת,
וללחוץ על התאמת שדות.
יש להתאים לכל רכיב שיופיע במדבקה עמודה מקובץ הנתונים. בתום ההתאמה,
יש ללחוץ אישור.
יש לסמן עדכן את כל התוויות והבא.
שלב 5: יש ללחוץ הבא למעבר לשלב הבא.
שלב 6: יש להדפיס.

כיצד ניתן להוסיף חתימה קבועה במסכי טקסט?

במערכת ה ERP פריוריטי זום/ פריוריטי
ניתן להוסיף למסמכים ולמסכי טקסט חתימה אישית הכוללת מספר מרכיבים (למשל, קו חוצץ, תאריך ושעה, ברכה וחתימה) אשר חלקם ניתנים להתאמה.

לקביעת או עדכון הפרטים שיופיעו בחתימה במסכי טקסט:

יש לבחור באפשרות חתימת משתמש מהתפריט העליון עזרה.
במסך שנפתח, יש לבחור בעיצוב חתימה למסכי טקסט.
יפתח חלון קלט נוסף בו ניתן לבחור את הרכיבים שיופיעו בחתימה, ואף לציין ברכה אישית.
הערה: בגרסות קודמות של פריוריטי יש להגדיר את החתימה בלחיצה בו זמנית על מקש
ה-Shift ועל הצורן הוסף עדכון, ובתיבת הדו שיח שנפתחת לקבוע אם החתימה תכלול תאריך,
מילות ברכה המתלוות לחתימה, תפקיד, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד, ואף את גודל הטקסט.

להוספת חתימה אישית במסכי טקסט:

יש ללחוץ על צירוף המקשים Alt+A או ללחוץ על הצורן הוסף עדכון בסרגל הכלים.

כיצד לבטל קבלת הודעות OUTLOOK בפריוריטי?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי בכדי לבטל קבלת הודעות Outlook
במערכת הדואר , יש לבצע את הפעולות הבאות:

יש לוודא שהורץ על השרת קובץ תיקונים עדכני.
בכל התקנה של פריוריטי בתחנה, יש לפתוח את החלון הגדרות דואר (מהתפריט העליון דואר > הודעות דואר)
ולסמן את הדגל ללא הצגת הודעות Outlook.
הערה: על כל משתמש פריוריטי בתחנה להגדיר הגדרה זובנפרד.
יש לצאת מן המערכתולהיכנס שוב.
במקרה שמתקבלות עדיין הודעות Outlook תוך כדי משלוח דואר במערכת פריוריטי:

יש למצוא את הנתיב המקומי של פריוריטי (לדוגמא, C:\priority).
יש לבחור את הפקודה הפעל (Run) מתפריט התחל (Start) של חלונות.
יש לרשום את השורה הבאה (בהתאם לנתיב המקומי שאותר בסעיף 1):
regsvr32 C:\priority\bin.95\priol.dll וללחוץ אישור.
אם מתקבלת הודעת שגיאה נוספת, או מתקבלות עדיין הודעות Outlook,
יש לפתוח קריאת שרות לצוות התמיכה של אשבל.

כיצד אפשר לשנות את שם השולח בדוא"ל שנשלח מתחנה בה הוגדר משלוח דואר ללא OUTLOOK?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי
על מנת לשנות את שם השולח בהודעות דוא"ל מתחנה שמוגדר בה משלוח דואר ללא Outlook:

בתחנה ממנה נשלח הדואר, יש לאתר את הקובץ tabula.ini
(נמצא ב-C:\WINDOWS או ב-C:\WINNT אם מדובר בשרת 2000).
בתחתית הקובץ, יש לגשת לפסקה [External Mail].
הערך בשורה MyName הוא השם המופיע כשם השולח. יש לשנותו לשם הרצוי.
יש לשמור את הקובץ.

האם פקס אוטומטי נשלח למספר הפקס בדיוק כפי שהוא מוגדר במערכת?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

מספר הפקס שהמערכת מחייגת בעת משלוח פקס אוטומטי תלוי בערכו של קבוע המערכת
FAXSERVERTYPE, כפי שמוגדר במסך קבועי מערכת (נתיב: מנהל מערכת > תחזוקת מערכת > קבועי המערכת).

אם ערך הקבוע מוגדר 1, המערכת תחייג את מספר הפקס כפי שהוא כתוב.
אם ערך הקבוע מוגדר 0, המערכת תנסה לבצע תרגום של מספר הפקס שנרשם.
על סמך סימנים שונים במספר (כמו רווחים, +/-), יעשה נסיון לאתר ברצף המספר קידומת של מדינה ואזור;
אם לא אותרו קידומות אחרות, תשתמש המערכת בקידומות המדינה והאזור
בהן מוגדרת החברה (לדוגמא, ישראל – 972, ירושלים – 02).

האם ניתן למחוק את הקבצים המצטברים בתיקיית SYSTEM\MAIL?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

תיקיית system\mail מכילה את כל הודעות הדואר שנשלחו דרך התוכנה,
הנספחים שקושרו לאותן הודעות דואר, והנספחים שקושרו למסכי המערכת על ידי הפעלת

האופציה ייבא (למשל, כדי לקשור תמונות לכרטיסי פריט, נספחים להזמנות, העתקים של חוזים לפרוייקטים).

בשום אופן אין למחוק אותם ישירות מהסייר!

ניתן למחוק את הנספחים הקשורים להודעות דואר ישנות, על יד מחיקת ההודעות עצמן.
ניתן להפעיל תוכנית המוחקת את הודעות הדואר עבור כל המשתמשים, או לבקש מכל משתמש להפעיל
תוכנית שתמחוק את הודעותיו שלו.

שים לב! התכנית לא תמחק הודעות שסומנו באיסור מחיקה.

עבור כל המשתמשים:

יש להריץ את התוכנית ריקון תיבות הדואר (נתיב: מנהל מערכת > תחזוקת מערכת > תחזוקה שוטפת).
הערה: אין להריץ את התוכנית הסמוכה ניקוי ספריית mail, אשר משמשת למטרה אחרת.
עבור הודעות של משתמש מסויים:

על המשתמש להריץ בתחנה שלו את התוכנית ריקון תיבת הדואר שלי (נתיב: ניהול משרד > דואר).

האם יש אפשרות לעבוד במייל של LOTUS NOTES?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריורטי
האפשרות קיימת. כדי לעשות זאת:

יש להוסיף בקובץ tabula.ini, תחת הסעיף [Environment], את השורה:
MapiResolveName = 0

האם אפשר לחייג אוטומטית מהתוכנה?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי ניתן להשתמש ב חייגן

השימוש בחייגן מותנה באפשרות להשתמש בחייגן Windows.

כדי לבדוק, יש לנסות לחייג מה-Start Menu, על ידי הקלדת "dialer" בתוכנית Run.

אם הצלחת, ניתן לחייג ישירות מתוך פריוריטי.

ניתן גם לחייג דרך Skype או MSN Messenger:

Skype זמין הן מעמודות מספר טלפון (ואז המערכת תנסה לחייג דרך Skype)
והן בעמודות כתובת דוא"ל (ואז המערכת תחפש ב-Skype איש קשר עם אותה הכתובת).
MSN Messenger זמין רק מעמודות כתובת דוא"ל.

בעת שליחת דואר מתקבלת הודעת OUTLOOK: "תוכנית מנסה לשלוח הודעת הדוא"ל הבאה בשמך"

כדי למנוע הופעתה של הודעת Outlook זו במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

נבצע את השלבים הבאים:

יש לגשת לסרגל העליון מהתפריט הראשי ולבחור דואר > הגדרות דואר.
בחלון שנפתח, יש לסמן את המשבצת "ללא הצגת הודעות Outlook".
יש להיכנס מחדש לתוכנה.
הערה: אם יש כמה התקנות של פריוריטי בתחנה, או אם עובד בתחנה יותר ממשתמש אחד,
יש לסמן בכולן את האפשרות ללא הצגת הודעות Outlook, ולכל משתמש בנפרד.

אם מותקן בתחנה Outlook 2007:

ניתן לקבוע שלא תופענה הודעות האזהרה באופן הבא:

יש להיכנס ל- Outlook, ולעבור לתפריט Tools > Trust Center > Programmatic Access.
יש לסמן את האפשרות Never warn me about suspicious activity ולאשר.
הערה: חשוב להתיעץ עם איש רשת כדי לודא שאפשרות זו אינה חושפת אתכם לבעיות אבטחה או לוירוסים.

אם מתקבלות הודעות Outlook בזמן משלוח דואר במערכת פריוריטי, למרות שהוגדר "ללא הצגת הודעות Outlook":

יש למצוא את הנתיב המקומי של פריוריטי (לדוגמא, C:\priority).
יש לבחור את הפקודה הפעל (Run) מתפריט התחל (Start) של חלונות.
יש לרשום את השורה הבאה (בהתאם לנתיב המקומי שאותר בסעיף 1):
regsvr32 C:\priority\bin.95\priol.dll וללחוץ אישור

בעת שליחת דואר בתוכנה, מתקבלת הודעת OUTLOOK: "אין לקוח דואר המוגדר כברירת מחדל"

ההודעה מתקבלת כאשר בתחנה מותקן אאוטלוק 2000.

בכדי לעבוד עם מערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

יש לשדרג לאאוטלוק 2003.

בסנכרון עם OUTLOOK מתקבלת הודעה על הבדל בין כתובות הדוא"ל המוגדרות בשתי המערכות

כאשר מתקבלת השגיאה במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

יש לבצע את הצעדים הבאים:

במסך כרטיס עובד (בתפריט משאבי אנוש) של המשתמש הנדון יש לוודא שהכתובת
בשדה e-mail (בלשונית כתובת וטלפון) זהה לכתובת ב-Outlook במחשב בו מתבצע הסנכרון.
דרך מסך פריוריטי הראשי יש להיכנס לתפריט דואר ולבחור הגדרות דואר. יש לסמן את השדה
ללא הצגת הודעות Outlook (אם הוא לא מסומן), לצאת מהמערכת ולהיכנס שוב.
דרך מסך פריוריטי הראשי יש להיכנס לתפריט קובץ ולהריץ את התוכנית הגדרות גישה מתוכניות Office.
יש לרשום שם משתמש וסיסמה של המשתמש הנדון, ולסמן את העמודה לזכור את הסיסמה.

בנסיון לשלוח פקס אוטו' מהתוכנה, מתקבלת הודעת השגיאה:

כאשר מתקבלת השגיאה במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי
יש לבצע את הפעולות הבאות.

במחשב בו התקבלה הודעת השגיאה, יש לגשת לנתיב: Control Panel>Phone and Modem Options.
בלשונית Dialing Rules יש לוודא שמוגדר ומסומן My Location.

במשלוח מסמכים בדואר אוטומטי האם אפשר לשמור על קישורים?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי ניתן לעשות זאת באופן הבא

באמצעות קבוע מערכת SENDHYPERLINKS ניתן לשמור על קישורים לפריוריטי
בהודעות דוא"ל הנשלחות אוטומטית מהמערכת.

כדי לאפשר משלוח קישורים:

יש להיכנס למסך קבועי מערכת(נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > קבועי המערכת)
ולשנות את ערך הקבוע SENDHYPERLINKS ל-1.

בהודעת דואר ב-OUTLOOK מופיעים סימני שאלה/ג'יבריש

כאשר מתקבל הודעות בגיברישבמערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

לדוגמא????? ?????? L7000699 (??? '?????? ??????? ????') פתרון

יש לבדוק בלוח הבקרה שמוגדרת השפה עברית ב- Regional Options.
יש לבחור ב- Outlook בקידוד מועדף בעברית Windows (באפשרויות בינלאומיות > אפשרויות קידוד).

באורקל 10 ו-OUTLOOK XP המחובר ל-EXCHANGE מתקבלת שגיאה בנסיון לשלוח מייל חיצוני

אם מתקבלת השגיאה הנ"ל במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

הבעיה נובעת מהתנגשות בין OCI בגירסה 10 של אורקל ו-Outlook XP המחובר ל-Exchange.
ה-Outlook אינו מצליח לטעון את הקובץ outex.dll.

כדי לעקוף את הבעיה:

יש לאתר את הקובץ outex.dll (בדרך כלל ב-C:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1037).
יש להוסיף את השורה הבאה למשתנה הסביבה path:
set path=C:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1037;%path%

אלו תוכניות בפריוריטי שולחות דואר אוטומטי?

התוכניות הבאות במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי
שולחות דאר אוטומטי
winform.exe

winproc.exe

winactiv.exe

activate.exe

interfac.exe

sendmail.exe

statusma.exe

winhtmld.dll

statmail.dll

interfac.dll

javaform.exe

javamenu.exe

אילו הגדרות נדרשות למשלוח מסמכים ממוחשבים ב-OUTLOOK 2007?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי ניתן
להשתמש במסמכים ממוחשבים ב-Outlook 2007, יש להכנס ל-Outlook ולבצע את הפעולות הבאות:

יש להיכנס לתפריט Tools, ולבחור באפשרות Trust Center > E-mail Security.
יש ללחוץ על הכפתור Get a Digital ID כדי לעבור לאתר של מיקרוסופט בו נמצאת רשימת הספקים
מהם ניתן לקבל/לרכוש חתימה דיגיטלית.
כדי לקלוט את קובץ החתימה הדיגיטלית ל- Outlook, יש ללחוץ על הכפתור Import/Export,
ולטעון את קובץ החתימה הרצוי.
מתחת ,Encrypted e-mail יש לסמן את העמודה Add digital signature to outgoing messages.
מתחת (Digital IDs (Certificates:

כיצד ניתן לשלוח דו"ח לנמען דואר באופן אוטומטי?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי ניתן לבצע משלוח דוחות אוטומטי
בכדי לבצע זאת
יש להשתמש ב-Tabula Task Scheduler להרצה אוטומטית.
דרך הפעולה היא להעתיק פרוצדורה מקורית לפרוצדורה אחרת, שמגדירים עבורה קלט קבוע
(כלומר, הפרוצדורה החדשה לא צריכה לקבל כלל קלט) ומסמנים אותה כמסמך HTML.

פקודת ההרצה ב-Scheduler היא:

F:\priority\bin.95\winactiv -P PROCEDURE_NAME -u user_number

או

F:\priority\bin.95\winactiv -P PROCEDURE_NAME -g group_name

או

F:\priority\bin.95\winactiv -P PROCEDURE_NAME -e email

כאשר:

F מייצג את הכונן בו מותקנת התוכנה
PROCEDURE_NAME הוא שם הפרוצדורה
user_number מייצג את המספר הפנימי (USERS.USER) של המשתמש
group_name מייצג את שם הקבוצה האמורה לקבל את הדואר (אותה יש להגדיר מראש)
email מייצג את כתובת הדואר האלקטרוני.
אם שולחים רק דואר פנימי (למשתמש שלא מוגדר לו דואר חיצוני או לקבוצה של משתמשים כאלה),
אין צורך לעשות פעולה נוספת.

אם רוצים להשתמש בדואר חיצוני, יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

א. הגדרת משלוח דואר שלא באמצעות Outlook

יש להיכנס לפריוריטי מהמחשב שממנו אמור להישלח דואר (לא דרך terminal server client).
יש להריץ את התוכנית הגדרת דואר ללא Outlook (נתיב: ניהול משרד > דואר).
יש למלא את כל הפרמטרים בתוכנית, כולל סימון העמודה בדיקת משלוח, ולוודא שהתקבלה בהצלחה הודעת ניסיון.
ב. שינוי הגדרות המשתמש המריץ את ה-Task Scheduler

יש להריץ את Task Scheduler במחשב השרת כמשתמש Administrator (ולא כמשתמש System שהוא ברירת המחדל).
הערה: כאשר התוכנית רצה תחת Administrator, לא רואים את האייקון שלה בקצה הימני התחתון של המסך, ולכן לא ניתן
לשנות את ההגדרות שלה. לכן, על מנת לשנות את ההגדרות, יש להריץ כמשתמש System, לבצע את השינוי ולהחזיר ל-Administrator.

יש להגדיר בשרת פרופיל דואר ב-Outlook למשתמש Administrator , כלומר, שמשתמש זה יוכל לשלוח דואר ב-Outlook.
לאחר ההגדרה, יש להכנס למחשב כמשתמש Administrator (או כמשתמש אחר שהוגדרו לו ההרשאות הדרושות ופרופיל דואר),
ולוודא שהוא אכן מצליח לשלוח דואר באופן תקין.
יש להיכנס כאותו משתמש לפריוריטי ולסמן ללא הצגת הודעות Outlook בתפריט דואר > הגדרות דואר.
יש לודא שבקובץ tabula.ini (הנמצא תחת c:\Windows) מופיעה שורה של OutlookMessages=0 (בחלק של [Menu]).
יש לודא ב Outlook שלא מסומן להשתמש ב Word כעורך הודעות.

מהו "פרופיל דואר" המוגדר בכרטיס העובד וכיצד ניתן להתקינו?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי :

פרופיל דואר ב-Java הוא אוסף נתונים המוגדרים אישית לכל משתמש כך שיוכל לעבוד עם דואר חיצוני ב-Java.
הפרופיל כולל את כתובת הדוא"ל של המשתמש וסיסמת הכניסה לשרת הדואר.

כדי להגדיר פרופיל דואר למשתמש:
יש להתקין את הפרופיל ב- Outlook Exchange, בשרת בו מותקן ה- Priority Data Exchange.
יש לודא שההגדרה התבצעה כראוי (לדוגמא, ע"י משלוח וקבלת דואר תחת המשתמש שמריץ
את ה-Priority Data Exchange עם הפרופיל שנבחר).
יש להיכנס למסך כרטיס עובד, לשלוף את שם העובד, ולרשום את שם הפרופיל בעמודה פרופיל דואר.
מרגע זה, משלוח וקבלת דואר בדואר חיצוני ב-Java יתבצעו מול השרת תחת הפרופיל המתאים.

כיצד ניתן להעתיק עיצובי מסכים בין משתמשים?

במערכת ה ERP פריוריטי זום/ פריוריטי :
ניתן להעתיק עיצוב של משתמש אחר בהרצת התוכנית העתקת עיצוב של מסכים (נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > עיצוב מתקדם > תוכניות עזר).

הערות:

כדי להריץ תוכנית זו נדרשת הרשאה של מנהל מערכת.
כל משתמש מקבל אוטומטית את העיצוב של ראש הקבוצה אליו הוא מקושר,
אך ניתן להוסיף עיצובים אישיים.
ניתן לבטל עיצובים אישיים בלחיצת הכפתור שחזר ברירת מחדל בכלי העיצוב
(המחזירה את העיצוב לזה של ראש הקבוצה).
ניתן לראות מיהו ראש הקבוצה המוגדר למשתמש במסך משתמשי מערכת
(נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > משתמשי מערכת).

האם יש אפשרות לחסום הדפסה לקובץ למשתמשים מסויימים?

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי ניתן למנוע הדפסה ממשתמש
באופן הבא:

יש להיכנס למסך כרטיס עובד, ולשלוף את העובד המבוקש.
יש לעבור ללשונית הרשאות, ולהסיר את הסימון מהעמודה פריקת נתונים ממסך.
הערה:

בגרסאות מאד ישנות, יש לפעול בדרך אחרת: בתחנה של המשתמש המבוקש,
יש לפתוח את הקובץ tabula.ini, ולהוסיף תחת הסעיף [Menu] את השורה:
Execute=0

איך מגדירים שליחת פקסים אוטומטית מפריוריטי זום ומפריוריטי (Priority)?

כאשר פקסים של תעודות מודפסות נשלחים אוטומטית מפריוריטי, נוצרת הודעת דואר אלקטרוני ב-

MS-Outlook הבנויה באופן הבא:

השדה To : בו יופיע שם הנמענ/ת ומספר הפקס שלהם, רשומים בפורמט:

.[fax:contact@faxnumber]

השדה Subject : בו תופיע כותרת התעודה (למשל, אישור הזמנה מספר .(XXX

בגוף הטקסט תופיע לעיתים הודעה

מסמך ה- HTML של התעודה יתווסף לנספחים של הודעת הדואר. הטקסט בקובץ התעודה נכתב

בעברית ובאנגלית, וכן נעשה בו שימוש בגרפיקה, כולל צבעים, כדי להבחין בין חלקי התעודה

השונים.

על מנת שתוכנת הפקס או שרת הפקס שברשותך יוכל ולעבוד עם פריוריטי, עליה להיות מסוגלת

לבצע את הדברים הבאים:

לשלוף הודעות מ- .MS-Outlook

לרשום את איש הקשר בשדה To של הפקס.

לרשום את הנושא בשדה .Subject

לרשום את ההודעה, אם ישנה, בתחתית דף הפתיחה ולא בדף נפרד.

להבחין בין צבעים שונים בנספח גם אם ההבדל הזה יתורגם לגוונים שונים של אפור, ולהדפיס

אותם וסוגים אחרים של גרפיקה כהלכה.

לתמוך בטקסטים בעברית ובאנגלית.

להעביר בפקס את הנספחים בפורמט htm . המופקים על ידי פריוריטי. אחרת, Outlook תפתח את

מסך ההדפסה.

צור קשר
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן