אלו הזמנות מופיעות במחירי קניה אפשריים למוצר?

ההזמנות מהן נלקח מחיר הקניה האפשרי למוצר הן הזמנות רכש פתוחות והזמנות מסגרת לרכש פתוחות.

אם אין הזמנות פתוחות, יופיע מחיר המוצר מהזמנת הרכש הסגורה האחרונה, במגבלת זמן הנקבעת על פי ערך קבוע הלוגיסטיקה PPriceDays.

הערה: יש להיכנס למסך מחירים אפשריים למוצר, מסך בן של מסך נתוני רכש למוצר, כדי לעיין ברשימת המחירים למוצר.

מהי הדרך הנכונה לרשום במערכת רשימון יבוא?

הקלדת חשבונית רכש עבור חשבונית מרשימון יבוא: יש לוודא שקיים חשבון נפרד למע"מ מרשימון יבוא , וכי הוא מקושר בעמודה סעיף בדו"ח מס לסעיף מע"מ מרשימון ייבוא.

במסך הגדרות מע"מ, בשורת קוד מס מע"מ מרשימון ייבוא, יש לקשר את החשבון שהוגדר בטור של עסקאות ותשומות.

ברישום חשבונית הספק (לעמיל המכס), יש להשתמש במק"ט במערכת שנקרא סכום המע"מ ברשומון של המכס.

במסך הבן חשבונית- פרטים נוספים, יש לרשום את מספר רשימון היבוא בעמודה המתאימה.

אם החשבונית נסגרת ללא ציון מספר הרשימון, ניתן לעדכן אותו במסך חשבוניות לתיקי ייבוא, או במסך עדכון פרטים לחשבוניות ספק בשלב מאוחר יותר.

במקרה של הקלדת תנועת יומן ידנית עבור חשבונית מרשימון יבוא, יש לרשום את מספר רשימון היבוא בעמודה אסמכתא 1, בשורת מע"מ מרשימון יבוא.

מדוע סטטוס הזמנת הרכש אינו משתנה למאושרת, לאחר חתימת המאשר האחרון?

יש להריץ את ניהול תהליך להזמנת רכש (נתיב: רכש > הזמנות רכש > טבלאות עזר להז. רכש). יפתח המסך BPM הזמנות רכש.
יש לעמוד על סטטוס אושרה, ללחוץ על הלחצן הימני בעכבר, ולבחור במאפיינים.
בחלון שנפתח, יש לוודא שמסומנות העמודות הזמנה מאושרת וסטטוס לאחר אישור.

מדוע בפירוט הזמנת רכש רשימת הבחירה לא מציגה את כל המק"טים?

הסיבה לכך היא שיש מוצרים המקושרים לספק זה במסך מוצרים לספק (מסך בן של ספקים). מוצרים אלה בלבד מופיעים ברשימת הבחירה בפירוט הזמנת הרכש.

כדי להציג את רשימת כל המק"טים:

יש ללחוץ Ctrl+F6 מתוך העמודה מק"ט.
לביטול קישור המוצרים לספק:

יש להיכנס למסך ספקים (נתיב: רכש > ספקים) ולשלוף את הספק המבוקש.
יש להיכנס למסך הבן מוצרים לספק.
יש לסמן את העמודה לא בתוקף עבור כל המוצרים. כעת תופיע רשימת כל המק"טים בשורות הזמנות רכש מספק זה.

צור קשר
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן