שיווק ומכירות

כאשר הופכים מוצר ללא פעיל, האם הוא מוסר אוטומטית מהמחירון?

לא, יש להסירו באופן ידני.

מדוע משימות מסוימות במסך לקוחות לא מופיעות במסך הבן 'יומן משימות לקוח'?

כאשר חלק מהמשימות אינן מופיעות תחת לקוח מסויים במסך 'לקוחות' ואילו במסך 'יומן משימות' הן כן מופיעות, יש להיכנס לשדה 'סוג משימה' ובהגדרות יש לסמן ב-V תחת העמודה 'הצגה למשתמש נוכחי'.

היכן ניתן לרשום טקסט קבוע לתעודות שונות במערכת?

להלן פירוט המסכים לרישום טקסט קבוע לתעודות השונות במערכת. יש להיכנס למסך המתאים ולהגדיר את הטקסט במסך הבן הראשון. טקסט זה יופיע בכל הדפסה של תעודות מאותו סוג.

כדי להגדיר טקסט קבוע באנגלית, יש לציינו במסך הבן המקביל. טקסט זה יופיע אוטומטית בהדפסת תעודות הממוענות ללקוחות או לספקים המסומנים בעמודה הדפסות באנגלית (תחת הלשונית פרטים נוספים).

הזמנת לקוח – טקסט קבוע להזמנות לקוח (נתיב: שווק ומכירות > הזמנות)
הצעת מחיר ללקוח – טקסט קבוע להצעת מחיר (נתיב: שווק ומכירות > הצעות מחיר)
הזמנת רכש – טקסט קבוע להזמנות רכש (נתיב: רכש > הזמנות רכש > טבלאות עזר להז. רכש)
תעודת משלוח – משלוח ללקוח – טקסט קבוע (נתיב: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי מכירות)
הרכבות במחסנים – טקסט קבוע להרכבות במחסנים (נתיב: ניהול מלאי > תנועות מלאי > הרכבות במחסנים)
חוזה שירות – טקסט קבוע לחוזה שרות (נתיב: שרות ואחזקה > טבלאות שרות > טבלאות חוזי שרות)
לגבי התעודות הכספיות כולן נמצאות באותו מסך (חשבוניות מכירות, חשבוניות רכש, קבלות, הפקדות, תשלומים) – הגדרות לתעודות כספיות (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים). יש לבחור את סוג התעודה הרצוי ולהקליד את הטקסט במסך הבן-
טקסט קבוע לתעודה.

בנסיון להעתיק הצעת מחיר FOB דרך העמודה לפי הצעה, המוצרים מועתקים ללא מחירים

בתוכנת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

במסך הצעות מחיר FOB יש העמודה בסיס למחיר.
רק אם עמודה זו מסומנת בהצעת מחיר FOB המשמשת כבסיס להעתקה,
המוצרים יועתקו עם פרטים נוספים (כגון מחיר, בתוקף עד).
אחרת, שורות הפריטים תועתקנה ללא המחירים, או פרטים נוספים.

על מה מתבסס דו"ח גיול חובות לפי סוכן?

בתוכנת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי

דו"ח גיול חובות לפי סוכן לוקח את נתוניו מתוך תנועת היומן
בה נרשמה החשבונית, על שם הסוכן הרשום בכותרת החשבונית.

הערות:

– אם בטעות נרשמה חשבונית על שם סוכן שגוי,
ניתן לשנות זאת במסך עדכוני פרטים לחשבוניות
(נתיב: כספים > מכירות > חשבוניות מכירות).

– אם בחשבונית אחת יש מספר שורות וכל אחת רשומה לסוכן אחר,
אין ביטוי לכך בדו"ח הגיול. קיים דו"ח אחר,
מכירות לפי סוכן (חשבוניות), ששואב את פרטיו משורות החשבונית,
אך כאמור זה לא דו"ח גיול אלא דו"ח מכירות.

אילו שדות ממסך יומן משימות ניתן להציג במלבן של המשימה בלוח השנה

במערכת ה ERP פריוריטי זום / פריוריטי
ניתן להציג את השדות הבאים
בלבד במבלן שנוצר בעקבות משימה במסך לוח השנה:
נושא
שם לקוח/ספק
איש הקשר.

מדוע בפירוט תעודה ללקוח, רשימת הבחירה לא מציגה את כל המק"טים אלא רק רשימה חלקית?

במערכת פריוריטי זום / פריוריטי הבעיה יכולה לנבוע מ

אם קושרו מוצרים ללקוח במסך מוצרים ללקוח (מסך בן של לקוחות), ברשימת הבחירה יופיעו מוצרים אלה בלבד.

כדי להציג את רשימת כל המק"טים:

יש ללחוץ Ctrl+F6 מהעמודה מק"ט בתעודה.
כדי לבטל את קישור המוצרים ללקוח:

יש להיכנס למסך לקוחות ולשלוף את הלקוח המבוקש.
יש להיכנס למסך הבן מוצרים ללקוח.
יש לסמן את העמודה לא בתוקף עבור כל המוצרים. רשימות הבחירה בתעודות של לקוח זה תצגנה כעת את כל המק"טים.

כיצד להגדיר עדכון שערי מטבע בחברה אחת שיעדכן שערי מטבע גם בחברות האחרות?

כדי שרישום שערי מטבע בחברה אחת יעדכן אוטומטית את שערי המטבע בחברות נוספות:

יש לוודא שקודי המטבע של החברות הנבחרות זהים.
יש לוודא שלמשתמש שיעדכן את שערי המטבע ניתנו הרשאות מתאימות למסך רישום שערי מטבע בכל החברות הנבחרות.
יש להכנס למסך חברות (נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > טיפול בחברות) ולסמן את העמודה עדכון שערים רב חברתי לכל החברות הרצויות.
לאחר עדכון שער המטבע באחת מהחברות שסומנו לעדכון שערים רב חברתי, יעודכן אוטומטית שער המטבע המתאים בכל יתר החברות המסומנות.

בשמות של דו"חות מופיע המטבע המשני במקום המטבע הראשי

פירוט הבעיה

בהתקנה עברית, כאשר עובדים בממשק אנגלי, בשמות הדו"חות שכוללים את שם המטבע הראשי, מופיע במקומו המטבע המשני.

פתרון

יש להחליף את שפת הממשק לעברית.
יש להיכנס למסך מטבעות (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים).
יש להגדיר מחדש את שמות המטבע הראשי והמטבע המשני ואת התרגומים שלהם.

מדוע שערי המטבע מבנק ישראל אינם מתעדכנים באופן אוטומטי בTABULA TASK SCHEDULER?

שערי המטבע מבנק ישראל אינם מתעדכנים באופן אוטומטי לאחר שהוגדרה המשימה המתאימה ב- Tabula Task Scheduler.

לפתרון הבעיה יש לבצע את ההנחיות הבאות:

יש לגשת לשרת פיסית, או להתחבר אליו מרחוק באמצעות Console, כמשתמש administrator.
יש לפתוח את פריוריטי/זום בשרת כמשתמש מנהל המערכת (tabula או Manager).
יש להריץ באופן ידני את התוכנית טעינת שערי מטבע – בנק ישראל (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > שערי מטבע > ממשק שערי מטבע).
אם מתקבלת הודעת שגיאה, יש לפתוח קריאת שירות ולצרף צילום מסך של ההודעה.

אם שלב 1 עבר בהצלחה:
יש לבחור ב- Tabula Task Scheduler (נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת).
בחלון ההפעלה שנפתח:
אם ניתן ללחוץ על כפתור ה- Start Task Scheduler, הרי שה- Scheduler לא הופעל, ולכן לא עודכנו השערים.
יש להפעילו בלחיצה על כפתור זה.
אם ה- Scheduler הופעל, יש ללחוץ על כפתור ה- View Task Scheduler Log.
נפתח לוג עבור כל התוכניות שה- Scheduler הריץ מרגע הפעלתו.
יש לבדוק מתי הורצה לאחרונה התוכנית לעדכון שערי המטבע. אם לא מופיעה הרצה שלה בלוג, יש לבדוק את הגדרות המשימה שניתנו.
אם ה-Scheduler הופעל והמשימה לא רצה, יתכן שסיסמת ה-tabula/Manager שונתה.
לפתרון הבעיה יש לעבור לסעיף 4 .

אם הלוג מראה שהתוכנית הורצה, אך שערי המטבע בכל זאת לא התעדכנו, יש לבדוק הרשאות NT למשתמש SYSTEM.
הערה: ניתן לעיין בפירוט ההרשאות במסמך ההתקנה הניתן להורדה מספריית התיעוד באתר.
יש שתי אפשרויות להרצת ה- Service לאחר שינוי סיסמה.
אפשרות א':

יש לגשת לשרת פיסית, או להתחבר אליו מרחוק באמצעות Console.
יש לפתוח את רשימת ה- Services
(נתיב: .(Start > Control Panel > Administrative Tools >Services
יש לעמוד על השורה Tabula Task Scheduler, ובקליק ימני, לבחור ב- Restart.
במסך ה- Login שנפתח יש לרשום את שם המשתמש tabula ואת הסיסמה החדשה.
אפשרות ב' (ממשק חלונות בלבד):

יש לפתוח את פריוריטי/זום בשרת כמשתמש tabula (או Manager).
יש להריץ את התוכנית Tabula Task Scheduler (נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת).
יש לעצור את ה- Tabula Task Scheduler בלחיצה על Stop Tabula Scheduler.
יש להפעילו שנית בלחיצה על Start Tabula Scheduler.

בעת הרצת התוכנית לטעינת שערי מטבע מבנק ישראל, מתקבלת הודעת שגיאה

במחשב השרת, בתיקית פריוריטי או זום, תחת המחיצה system\load, יש ליצור תיקיה חדשה בשם זהה לקוד החברה ממנה מפעילים את הממשק. (שם התיקייה החסרה מופיעה בהודעה).

טיפ: ניתן לראות את קוד החברה במסך חברות (נתיב: מנהל המערכת > תחזוקת מערכת > טיפול בחברות).

מדוע בטעינת שערי מטבע מבנק ישראל לא מעודכן שער הדולר

יש להיכנס למסך מטבעות (נתיב:כספים > תחזוקת כספים > שערי מטבע) ולבדוק כיצד מוגדר מטבע הדולר.
יש לוודא שבעמודות מטבע או מטבע (אנגלית) מוגדר הערך USD (ולא $, למשל).

האם ניתן לשנות מספר לקוח לאחר שהוצאנו לו תעודות(חשבוניות, תעודות משלוח וכו')?

ניתן תמיד לשנות את מספר הלקוח, כל עוד לא משנים אותו למספר של לקוח קיים אחר, לא מומלץ לשנות את המספר לאחר שבוצעו פעולות כספיות בכרטיס הנהלת החשבונות.(חשבוניות, קבלות)

האם יש אפשרות לקבוע שחשבונית מס מרכזת תסגור הזמנת לקוח? או לחילופין, שחשבונית עסקה תסגור הזמנת לקוח?

אין אפשרות כזאת. הדרך היחידה היא לעבוד עם חשבונית מס מול ההזמנה ואז היא תיסגר.

צור קשר
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן