עדכון אישורי ניכוי מס במקור לספקים בממשק מול ש.ע.מ – מערכת 1000

תוכן עניינים

אישורים לצורך ניכוי מס

בהמשך למגמת שיפור השירות, נציבות מס הכנסה בשיתוף עם ש.ע.מ פיתחו מערכת חדשנית לשימושם של גופים החייבים לנכות מס עפ"י חוק.

התועלת בשרות זה היא חסכון בזמן, בניירת ובמשאבים לכל גורם שישתמש בו.
במסגרת השרות הנ"ל יורשו גופים החייבים לנכות מס עפ"י חוק לקבל מידע מקוון ("און ליין") ממאגרי ש.ע.מ, אודות שיעורי ניכוי המס שעליהם לנכות מספקיהם.

חברת אשבל פיתחה בתוכנת ERP פריוריטי ובתוכנת פריוריטי זום ממשקים למערכת ש.ע.מ:

א. נתונים משע"מ –מערכת 1000 – עד 1000 תיקים.
ב. נתונים משע"מ- מערכת מבזק- 1000 תיקים ומעלה.

להלן סדר הפעולות שיש לבצע לשם קבלת המידע ממאגרי ש.ע.מ:
הערה: ההסברים יינתנו בעבור שימוש במערכת 1000. סדר הפעולות לשימוש במערכת מבזק זהה.

שלב 1- הכנת קובץ ספקים בתוכנת ERP פריוריטי/פריוריטי זום (קובץ זה יכיל את כל פרטי הספקים שבעבורם אנו רוצים לקבל מידע הנוגע לניכוי מס במקור)
א. יש להריץ את התוכנית הכנת קובץ למערכת 1000‎ הכנת קובץ למערכת 1000 מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 >
ב. בסיום ריצת התוכנית תתקבל הודעה על מיקום הקובץ ושמו.

שלב 2– טעינת קובץ הספקים למערכת שע"מ:

א. יש להיכנס ל: https://www.shaam.gov.il/gmrepishur/ . באתר זה יש לבחור בין שימוש ב"מערכת 1000" לבין שימוש ב"מערכת מבזק".
ב. ייפתח דף אינטרנט שבו יש להקליד את מספר תיק הניכויים של החברה, מספר זיהוי פנקס וכתובת דואר אלקטרוני לצורך התקשרות. בסיום הקלדת הנתונים לחץ "המשך".
ג. ייפתח דף אינטרנט שבו יש לבחור את הקובץ שרוצים לטעון למערכת.
ד. לאחר שידור הקובץ תתבצע במערכת שע"מ בדיקה מול מאגר הנתונים ותתקבלנה התוצאות הבאות: קובץ ספקים תקינים עם פרטי האישורים, קובץ ספקים שגויים עם תיאור השגיאות. את כל אחד מהקבצים יש לשמור.

שלב 3– טעינת קבצי הספקים (תקינים ולא תקינים ) לתוכנת ERP פריוריטי/ פריוריטי זום:

א. הרץ את התוכנית טעינת קובץ תקינים ממערכת 1000 ‎ טעינת קובץ תקינים ממערכת 1000. מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 >
ב. ייפתח חלון קלט שבו יש לבחור את הנתיב של קובץ הספקים התקינים.
ג. הרץ את התוכנית טעינת קובץ שגויים ממערכת 1000‎ טעינת קובץ שגויים ממערכת 1000. מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 >
ד. ייפתח חלון קלט שבו יש לבחור את הנתיב של קובץ הספקים השגויים.
ה. את פרטי הספקים התקינים והשגויים, לאחר טעינת הקבצים, ניתן לראות במסך נתונים ממערכת 1000 מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 > נתונים ממערכת 1000
ו. לאחר עיון בנתונים יש לטעון את הנתונים למערכת , כך שיעדכנו את כרטיסי הספקים. לשם כך יש להריץ את התכנית עדכון נתוני ניכוי מס לספקים מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 > עדכון נתוני ניכוי מס לספקים.
ז. לאחר הרצת תוכנית זו ניתן להפיק את הדוח: טעינה- דוח שגיאות על מנת לעיין בכל הספקים שלא עודכנו להם הנתונים, והסיבות לכך.

5 / 5. 1

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן