כספים והנהלת חשבונות

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה

מערכת הנהלת החשבונות היא רב שנתית, ומאפשרת לצפות במסכים ובדו"חות בתנועות ברציפות במהלך השנים. בכרטיסי החשבון במערכת מנוהלות יתרות במטבע החשבון, ובנוסף לכך במטבע ראשי ומשני של המערכת.

ניתן לאתר תנועות יומן במערכת לפי כל אחד מהשדות במסך יומן תנועות, כמו כרטיס, תאריך, תאריך ערך, תאריך אסמכתא, מספר תנועה, סכום, אסמכתאות קודי מיון ומרכזי רווח. אפשר לקבוע תבניות לתנועות יומן בהן נעשה שימוש חוזר, כמו למשל תנועת משכורת; שימוש בתבנית יציג את החשבונות המשתתפים באופן קבוע בתנועה.

המערכת יכולה לרשום תנועות יומן צפויות המשמשות לדו"חות של צפי תזרים מזומנים. תנועות אלה אינן 'נרשמות בספרים' והן ניתנות למחיקה. המערכת רושמת תנועות יומן אוטומטיות על מגוון של מסמכים כמו חשבוניות לקוח, קבלות, הפקדות, חשבוניות ספק, תשלומים לספקים. יכולת זו מאפשרת למשתמש שאינו מנהל חשבונות לבצע פעולות הגוררות רישום תנועה בהנהלת חשבונות.

ניהול קופה

ניתן להקים במערכת מספר בלתי מוגבל של קופות. קיים מעקב אחר תנועת התשלומים מכל הסוגים במסך יומן קופות, מעקב המאפשר לאתר את מקורו של כל תשלום ואת המעבר שלו מהקופה אל הבנק\חברת האשראי, כולל תשלומים חוזרים.

אפשר לנהל במערכת פירעון המחאות לגביה והמחאות לפירעון כך שיופיעו בספרים במועד פרעונם. המערכת מאפשרת לבצע הפקדות ע"י סימון תכולת הקופה להפקדה תוך יצירת תנועת יומן במערכת הנהלת החשבונות בצורה אוטומטית.

מרכזי רווח ועלות

מודול מרכזי רווח ועלות עקיפה מאפשר לנתח את רווחיות העסק מזוויות שונות. הניתוח מתבסס על הכנסות מול הוצאות ישירות, והעמסת הוצאות עקיפות (מרכזי עלות). הניתוח מבוסס על תנועות יומן שצוין בהן מרכז רווח. ניתן לקבוע עד 5 חתכים של מרכזי רווח בכל תנועה וכך לנתח את רווחיות הארגון מחמישה מבטים, למשל, לפי מחלקה, פרויקט ואזור.

העמסת הוצאות עקיפות על מרכזי הרווח השונים נקבעת ע"י המשתמש באמצעות הגדרת מרכזי הרווח שעליהם יועמסו העלויות והחלקים היחסיים של העלויות שיועמסו על מרכזי הרווח. ניתן לקבוע גם שחלוקת העלויות העקיפות תיקבע לפי יחס העלויות הישירות בפועל. במודול קיים מגוון רחב של דו"חות כולל כלי OLAP (כנל) המאפשר ניתוח מגמות רווחיות על פני ציר הזמן.

דו"חות כספיים

המערכת מספקת מגוון רחב של דו"חות כספיים, החל מדו"ח מאזן, רווח והפסד, מאזן בוחן וכרטסות, וכלה בדו"חות תזרים מזומנים וצפי תזרים מזומנים.

משתמשי המערכת יכולים לבנות דו"חות מותאמים אישית בעזרת מחולל דו"חות כספיים ומחוללי דו"חות נוספים, כמו מחולל דו"חות תנועות יומן. ניתן לנתח נתוני כספים גם בעזרת כלי OLAP המאפשרים מעקב וניתוח מגמות בתקופות שונות והשוואה בין חברות שונות.

תקציב

רישום ניצול התקציב במערכת מתחיל כבר בשלב הזמנת הרכש ומאפשר איתור של חריגות ממסגרת התקציב, לפני שהן מתממשות בפועל כתנועות יומן בכרטיס הנהלת חשבונות. קיימת אפשרות להקים במערכת גם תקציב מכירות, המאפשר לעקוב אחר ביצוען של תחזיות מכירה החל משלב הזמנת הלקוח ועד החשבונית.

בקרת החריגה מהתקציב היא מקוונת, וניתן לקבוע בקרה על סעיפי תקציב ספציפיים או על קבוצות של סעיפים. במערכת קיימים כלים המסייעים בתכנון מהדורות התקציב וההקצאות השנתיות ע"י העתקת מהדורות של שנים קודמות ועריכתן.

אישור מהדורות תקציב מנוהל באמצעות כלי ה- BPM במערכת. במודול קיים מגוון רחב של דו"חות כולל כלי OLAP המאפשר ניתוח מגמות רווחיות על פני ציר הזמן.

הדפסת המחאות

ניתן להדפיס המחאות מהמערכת. ההדפסה יכולה להתבצע על נייר מודפס מראש (Pre Printed), כאשר מספר ההמחאה הבאה ניתן להגדרה בכל עת ובמקרה של תקלות מדפסת אפשר להדפיס שוב המחאות.

עבודה עם מס"ב תשלומים

ניתן ליצור קובץ המבוסס על תשלומים-בהעברה-בנקאית לספקים שהוקמו במערכת, ולשגר קובץ זה למס"ב לצורך ביצוע ההעברות. במערכת קיימות הדפסות מוכנות של מכתבים לספק עם פרטי ההעברות הבנקאיות שבוצעו.

תמחיר מוצרים

חישוב עלויות המוצרים (תמחיר) וערכי המלאי מתבצע במגוון דרכים, לפי בחירת הארגון. אפשר להתבסס על עלויות תקן המוזנות ידנית, על מחיר אחרון שנלקח אוטומטית מחשבוניות ספק המעודכנות במערכת, או על תמחיר מקוון\יזום שמחשב את עלויות המוצרים לפי תנועות הכניסה והיציאה מהמלאי.

התמחיר מחשב גם את עלויות המוצרים המורכבים לפי העלויות שחושבו למוצרי-הבן בעץ המוצר של המוצר המורכב. את עלויות המוצרים בחישוב תמחיר יזום ניתן לחשב לפי FIFO או לפי ממוצע נע. שימוש בתמחיר יזום עם יצירת צוברי מלאי, כלומר הקפאת תמונת מלאי לתאריך מסוים, מאפשר לצפות בערכי המלאי ובעלויות מוצרים עבור כל תאריך בעבר.

שאלות נפוצות

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה

5 / 5. 79

פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן