תאור מוצר – שיווק ומכירות

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה

תהליכי שיווק ומכירות כוללים בין השאר טיפול בלקוחות, בהצעות מחיר ובהזמנות. ניתן לקשור בין הזמנת לקוח להצעת מחיר ולפרט את הזמנת הלקוח אוטומטית לפי הצעת המחיר שנשלחה.

מערכת השיווק והמכירות קשורה למערכת המלאי והרכש; כך, אנשי המכירות יכולים לבדוק, ממסך הצעת המחיר והזמנת לקוח, את הזמינות במלאי ואת צפי הכניסות למלאי, של המוצרים שהם מציעים ללקוחות.

ניהול קשרי לקוחות-CRM

מודול ניהול קשרי לקוחות מתחלק לשני חלקים עיקריים; חלק אחד הוא ניהול הקשר עם הלקוח ע"י תיעוד במערכת של פניות אל הלקוח וממנו, וחלק שני הוא ניהול וניתוח תהליכי מכירה ללקוח ע"י תיעוד מיזמים שיווקיים והזדמנויות מכירה. תיעוד הקשר עם הלקוח מבוסס בעיקרו על יומן המשימות במערכת.

באמצעות יומן המשימות ניתן לתעד את שיחות הטלפון, הפגישות ותכתובת דואר מול הלקוחות. ניתן לסנכרן פגישות ותכתובות דואר עם ה-OUTLOOK ובכך לוותר על תיעוד ידני.

יומן המשימות מאפשר להקצות לעובדים משימות הקשורות ללקוח, ולנהל את תהליך הטיפול במשימה בעזרת כלי ה- BPM. במערכת קיים מגוון דו"חות המציגים, בין היתר, תקציר משימות הקשורות ללקוח, משימות פתוחות ללקוח וחריגה מתדירות יצירת קשר עם הלקוח.

תיעוד תהליכי מכירה וניתוחם מנוהלים במערכת באמצעות מיזמים שיווקיים והזדמנויות מכירה. המערכת מאפשרת הקמת לקוחות פוטנציאלים המבוססים כל אחד על lead, ולקשור ללקוחות אלה הזדמנויות מכירה.

הגדרה של שווי כספי להזדמנות מכירה, שלבים בתהליך מכירה ואחוזי סגירה\הצלחה צפויים בכל שלב, מאפשרת למערכת לחשב את הערך המשוקלל של הזדמנויות המכירה, וליצור תחזיות לעתיד והערכות שווי המבוססות על פוטנציאל המכירות.

סוכנים

המערכת מאפשרת לנהל סוכני מכירות ולחשב את העמלה לסוכנים לפי חשבוניות לקוח או קבלות מלקוחות. תהליך תשלום העמלה מנוהל בעזרת כלי ה- BPM. ניתן לקשור בין סוכנים ללקוחות, כך ששם הסוכן יופיע אוטומטית בכל מסמכי המכירה הקשורים ללקוח.

קיימת אפשרות להגביל את הגישה לנתוני המכירות במערכת לפי סוכנים, כך שרק משתמשים מורשים יוכלו לראות נתוני מכירות של סוכן מסויים. במודול קיים מגוון של דו"חות המציגים, בין היתר, מכירות לפי סוכן, יתרות בחשבונות של לקוחות הסוכן ועמלות המגיעות לסוכן.

מחירונים והנחות

ניתן לקבוע במערכת מחירונים שונים לפריטים ולקשר לקוחות למחירונים אלה. ניתן לקבוע מחירים מיוחדים ללקוח, הנחות ללקוח לפי משפחות מוצרים והנחות כלליות ללקוח. הגדרת מדיניות מחירים ללקוח מרכז במערכת וקישור לקוחות פרטניים ללקוח המרכז מבטלת את הצורך בהגדרת מדיניות מחירים לכל לקוח בנפרד.

במערכת קיימים כלים מתקדמים לתחזוקת המחירונים המאפשרים להוסיף קבוצות של מוצרים, לקבוע העלאות או הורדות מחיר לקבוצות או לכלל ההמוצרים במחירון. קיימת אפשרות לבסס את המחירים ללקוח על מחירון הספק.

אשראי ואובליגו

המערכת מאפשרת חישוב אשראי ללקוחות. האשראי מוגדר כהזמנות פתוחות + סחורות ושירותים שנשלחו וטרם חוייבו + יתרת חוב בהנח"ש. המערכת גם מחשבת אובליגו ללקוח, שמוגדר כאשראי של הלקוח, ללא התחשבות בהמחאות דחויות שהתקבלו ממנו.

ניתן לקבוע תקרות אשראי ואובליגו ללקוחות ולצפות בניצול האשראי והאובליגו של כל לקוח במסך או בדו"חות. במערכת קיים מגוון של דו"חות גיול חובות המציגים את תמונת חוב הלקוחות לארגון. ללקוחות שחורגים ממסגרות שנקבעו להם ניתן לנהל תהליכי גביה באמצעות כלי ה – BPM במסך לקוחות.

ניהול משרד ועובדים

במערכת קיים לכל עובד כרטיס עובד, הכולל את פרטים אישיים ופרטי העסקה. לרשומת עובד ניתן לצרף מסמכים שונים, כמו חוזה העסקה או תמונה. ניהול המשרד כולל ניהול אנשי קשר וקישורם ללקוחות או לספקים, ניהול יומן פגישות שניתן לסנכרן עם OUTLOOK, דיווחי שעות עובדים ומערכת דואר פנימי וחיצוני.

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה

5 / 5. 85

פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן