צפי תזרים מזומנים בסיסי בפריוריטי ופריוריטי זום

תוכן עניינים

דוח צפי תזרים מזומנים הוא כלי חשוב המסייע בניהול העסק. הדוח מציג את התנועות הצפויות בחשבון הבנק לפי תנועות המחאות בחשבון הבנק ובקופות וכן תנועות צפויות אחרות ממגוון מקורות במערכת.

במאמר נתרכז בהגדרות והפעלת צפי תזרים מזומנים בסיסי הכולל יתרת פתיחה בחשבון הבנק, תשלומים ותקבולים עתידיים לפי המחאות לגביה ולפירעון ותנועות צפויות לפי הוצאות או הכנסות קבועות. במאמרים הבאים נוסיף הסברים על התכונות המתקדמות יותר של צפי תזרים מזומנים בפריוריטי זום ופריוריטי.

הגדרות מקדימות

 1. ניתן לעדכן יתרות פתיחה מוכתבות לחשבונות הבנק במסך חשבונות בנק בשדה יתרה לתזרים מזומנים. עבור יתרה בזכות בבנק(יש כסף בחשבון…) יש לעדכן סכום שלילי, למשל, אם יש בחשבון 1000 ₪, נעדכן 1000- במסך.
 2. אם אתם מחזיקים המחאות דחויות שהתקבלו מלקוחות בקופה ולא מפקידים אותן בבנק (שיקים למשמרת), יש לסמן את חשבון הבנק אליו יופקדו ההמחאות במועד פירעונן ע"י בחירתו בשדה קוד חש' בנק לתזרים בחשבון הקופה במסך חשבונות ראשיים.
 3. בכדי להציג בדוח צפי תזרים מזומנים הוצאות קבועות(חשמל, משכורות, ארנונה) או הוצאות צפויות שלא נרשמו בספרים כמו החזרי הלוואות או העברות בין חשבונות, ניתן להקליד אותן במסך סכומים לצפי תזרים מזומנים. במסך יש לקבוע את סכום החובה או הזכות, תאריך ערך בו הסכום יתקבל או ישולם וחשבון הבנק אליו קשור הסכום. ניתן לסמן את הדגל תנועה חודשית כדי שהתנועה תחזור בכל חודש החל מהתאריך שנרשם. כדי להציג בדוח את החזרי ההלוואות בעמודה נפרדת, יש לעדכן בשדה סוג תנועה "הלו" עבור תנועות אלה.

הפקת הדוח

בכדי להפיק את הדוח הבסיסי בו עוסק המאמר, יש לעדכן בחלונות הקלט שלפני הפקת הדוח את הערכים הבאים:

בכדי להפיק את הדוח הבסיסי בו עוסק המאמר, יש לעדכן בחלונות הקלט שלפני הפקת הדוח את הערכים הבאים:

 • קוד חשבון בנק – חשבון הבנק לו יוצג תזרים המזומנים. ניתן לבחור יותר מחשבון אחד ע"י ביצוע זום למסך, אולם אנו נסתפק בחשבון אחד בדוגמא הבסיסית.
 • אופן הצגה – אנו נבחר "בנקים בלבד".
 • רמת פירוט – נבחר בפירוט מלא של התנועות. ניתן להציג סיכומים של התנועות לכל תקופה ע"י בחירה מהאופציות האחרות.
 • חתך זמן – נבחר בחתך "יומי" כדי לצפות ביתרות יומיות בחשבון.
 • יתרות פתיחה – נבחר ביתרות מוכתבות כפי שהגדרנו בהתאם לסעיף 1 בהגדרות המקדימות.
 • מטבע – יש לבחור שקלים או להשאיר ריק.
 • תנועות צפויות – נסמן כדי לראות תנועות שהגדרנו במסך סכומים לצפי תזרים מזומנים
 • תנועות פתוחות בבנק – נסמן כדי לראות תנועות בחשבון הבנק בספרים שלא הותאמו לדפי הבנק.
 • להוסיף איחור בתשלום – לא רלוונטי לדוח הבסיסי.
 • הצגת תאריכים קודמים – סימון העמודה יציג בשורה אחת לכל סוג תנועה את סה"כ ההשפעה של התנועות עם תאריך ערך הקודם לתאריך שהגדרנו כתאריך התחלה.

הסבר על הדוח שהתקבל

השורה הראשונה בדוח תהיה יתרת הפתיחה המוכתבת שהגדרנו בחשבון הבנק. אם סימנו את פרמטר הקלט הצגת תאריכים קודמים, השורות הבאות יציגו את יתרת הסגירה בחשבון הבנק והחשבונות הקשורים(חשבונות להם הגדרנו קוד חשבון בנק לתזרים בסעיף 2 בהגדרות) לתאריך תחילת הדוח.

בעמודות הדוח אנו רואים עבור כל תנועה את החשבון המעורב מצד הבנק – חשבון הבנק, הקופה או חשבון המחאות לפירעון. בעמודות הבאות נוכל לראות קישור לתנועת היומן ואת האסמכתא מהתנועה. העמודה סכומים לקבל תציג תנועות בחובה בחשבון הבנק והמחאות דחויות לגביה הנמצאות בקופה.

העמודה סכומים לשלם תציג תנועות בזכות בחשבון הבנק(המחאות דחויות לפירעון) או המחאות לפירעון מחשבון המחאות לפירעון הקשור לחשבון הבנק. העמודות צפויות לקבל וצפויות לשלם יציגו את הסכומים שהגדרנו במסך סכומים לצפי תזרים. העמודה הלוואות לשלם מציגה תנועות צפויות שהגדרנו בסעיף 3 בהגדרות וקבענו להן סוג תנועה "הלו"

בעמודת הדו"ח האחרונה ניתן לצפות בהתפתחות היתרה בחשבון הבנק ולקבל החלטות על העברת סכומים אל או מהחשבון.

5 / 5. 1

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן