הגדרת מאזן בוחן בפריוריטי זום/פריוריטי

תוכן עניינים

גרסה 1

בניית סעיפים למאזן בוחן

 1. היכנס למסך סעיפים למאזן בוחן. (כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > הגדרות לדו"חות כספיים > סעיפים למאזן בוחן) המסך מציג את הסעיפים המובנים המוגדרים מראש במערכת.
 2. חלקי הדו"ח מסומנים על ידי ספרה אחת ואחריה 2 כוכביות. כותרות הדו"ח מסומנות על ידי 2 ספרות (הספרה הראשונה מייצגת את חלק הדו"ח אליו משתייכת הכותרת) ואחריהן כוכבית אחת. סעיפי הכותרות מסומנים בקוד בן 3 ספרות, כאשר 2 הספרות הראשונות הן ספרות הכותרת.

  לדוגמא, הסעיפים מוגדרים באופן הבא:
  **2 מציין התחייבויות (חלק הדו"ח).
  *20 מציין התחייבויות שוטפות (כותרת).
  *200 חשבונות ספקים (סעיף).
  *201 הלוואות לזמן קצר (סעיף).

 3. רשום סעיפים חדשים באופן עצמאי לפי הצורך לפי החוקיות לעיל.
 4. שנה סעיפים קיימים לפי הצורך על פי אותה חוקיות.

שיוך כרטיסי חשבונות לסעיפי מאזן בוחן

 1. היכנס למסך חשבונות ראשיים.
 2. לחץ F4.
 3. תחת הלשונית הגדרות לדו"חות, שייך את החשבון לסעיף למאזן בוחן הרלוונטי.
 4. חשבונות לקוחות משויכים לסעיף לקוחות. חשבונות ספקים משויכים לסעיף ספקים. אם יש לקוח שהוא גם ספק, יש לשנות את שיוך החשבון לסעיף "לקוחות/ספקים".

2.5 / 5. 2

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן