ניהול רכוש קבוע בתוכנת פריוריטי

תוכן עניינים

רכוש קבוע הוא מודול בפריוריטי התעשייתית והמסחרית.

מודול זה משמש למעקב אחרי רכישת נכסים בחברה, ניהול ורישום הפחת ומכירה/גריעה של נכסים אלו

מודול רכוש קבוע בפריוריטי מאפשר רישום פריטי רכוש קבוע, מיון נכסים, תוכניות השקעה, חישוב פחת, פיצול נכסים, גריעת נכסים, רישום הרכוש בהנהלת חשבונות ודוחות שונים כולל טופס י"א.

ביצוע התהליך במערכת

  • לשם עבודה עם רכוש קבוע בפרירויטי יש להגדיר ארבעה סוגי חשבונות החיוניים לעבודה עם רכוש קבוע: חשבון הנכס ,חשבון פחת נצבר ,חשבון הוצאות פחת ,חשבון רווח הון.
  • ניתן לחלק את הרכוש הקבוע  בפריוריטי לקבוצות .קבוצת רכוש קבוע מרכזת נכסים שיש להם מאפיינים דומים של פחת וחשבונות בהנח"ש. שיוך הנכס לקבוצת הרכוש נעשה בזמן רישום הנכס כרכוש קבוע. הנכס יירש את ההגדרות של הקבוצה, אך אפשר לשנותן לפי הצורך.
  • נקים בפריוריטי לפחות פריט רכוש קבוע לכל קבוצת רכוש קבוע
  • נקים בפריוריטי משפחת הנח"ש לכל חשבון נכס הקיים במערכת כדי שבעת הפקת חשבוניות רכש לפרטי רכוש קבוע, רכישת הנכס תקושר אוטומטית לחשבון הנכס המתאים.

אם ערכי הנכס מקושרים למדד, יש לוודא כי המדדים רשומים במערכת, לרשום בסיסי מדד עבור נכסים ישנים שהבסיסים שלהם שונים מהמדד הרגיל, ולהחליט האם לאפשר מידוד שלילי.

מכירה/גריעה של נכס במודול רכוש קבוע בפריוריטי

שלבי העבודה ברישום מכירה של נכס זהים לשלבי העבודה ברישום גריעה של נכס, פרט לכך שברישום מכירה עליך לרשום חשבונית מכירה ולקשרה לנכס. אפשר למכור/לגרוע את הנכס הראשי בלבד, הנכס הראשי ביחד עם נכסי הבן שלו או נכס בן בלבד.

רישום מכירה של הנכס במודול רכוש קבוע בפריוריטי

ברישום מכירה של נכס, יש לרשום חשבונית לקוח ולקשר אותה לנכס, ליצור תנועת יומן עבור גריעת הנכס, לבדוק את תנועת היומן ולסגור אותה.

-אם החברה רכשה נכס חדש ומכרה נכס ישן בתוך מרווח זמן מסוים, אפשר לשחלף את הנכס הישן בנכס החדש, כך שרווח ההון (כולו או חלק ממנו) ממכירת הנכס הישן לא ייחשב למס. עלות הנכס החדש תופחת בסכום השחלוף.

השבחת הנכס במודול רכוש קבוע בפריוריטי

השבחת נכס בפריוריטי נעשית על ידי יצירת נכס חדש (בעל הגדרות הזהות לנכס המקורי) והגדרת נכס זה כנכס נלווה (נכס בן) לנכס הראשי. כך, הערך של הנכס המקורי, שהוגדר כ"נכס ראשי", עולה מקישור הנכס הנלווה. לדוגמה, השבחה של מחשב קיים תתבצע על ידי הגדרת נכס חדש בשם מדפסת והגדרת הנכס מחשב כנכס הראשי עבורו.

הערכה מחדש לנכסים בהתאם לתקן חשבונאות במודול רכוש קבוע בפריוריטי

תקן החשבונאות (תקן 27 ותקני IFRS) מאפשר שערוך והפחתה של נכסים לפי שווים האמיתי. אפשר להציג את השווי הנכון של הנכסים במערכת, באמצעות איפוס חשבון הנכס וחשבון הפחת הנצבר, וביצוע רישום מחדש של שווי הנכס לפי הערך החדש.

הפקת דו"חות הקשורים ברכוש במודול רכוש קבוע בפריוריטי

התפריט דו"חות רכוש קבוע (בנתיב: כספים > רכוש קבוע) כולל דו"חות של רכוש קבוע לספרים ולמס הנדרשים על ידי הרשויות כמו דו"ח רווח הון למס הכנסה, יחוס מיסים ועוד. בנוסף, הוא כולל מחולל דו"ח רכוש קבוע לספרים ומחולל דו"חות רכוש קבוע למס המאפשר להפיק דו"חות לפי צרכי החברה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

5 / 5. 35

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן