עבודה עם מרכזי רווח ומרכזי עלות בפריוריטי

תוכן עניינים

השימוש במודול מרכזי הרווח והעלות בפריוריטי מאפשר לנתח את הרווחיות והעלויות של חלקים שונים בחברה.

מרכז רווח

מרכז רווח הוא יחידה ארגונית שבה אפשר לרשום הכנסות ועלויות ישירות ועקיפות. לדוגמה, אפשר להגדיר כל מחלקה בחברה כמרכז רווח, ולהשוות את רווחיותן. לחילופין, אפשר להגדיר קווי ייצור, או לקוחות מרכזיים, כמרכזי רווח.

מרכז עלות

מרכז עלות מייצג סוג של הוצאה (לדוגמה, דמי שכירות, ביטוח, מסים) שיש לחלקה בין מרכזי הרווח כדי לקבל תמונה מדויקת של רווחיותם. הוצאות אלו נקראות עלויות עקיפות, והן מועמסות על מרכזי הרווח באופן יחסי.

כל מרכז רווח חייב להיות משויך לאחד מחמישה חתכים. כל חתך כולל סוג אחר של מרכזי רווח, שבאמצעותם אפשר לנתח את רווחיות החברה מכמה זוויות שונות.

בדומה לזה, מרכזי העלות נחלקים גם הם לחתכים, לפי חתכי מרכזי הרווח שעליהם מועמסות ההוצאות הרשומות בהם.

  • הגדרת מרכזי הרווח במערכת נעשית במטרה לנתח את הפעילות בחברה בהיבט ניהולי שהוא לא בהכרח פיננסי או לוגיסטי (למשל, הכנסות והוצאות בארגון בהיבט מחלקתי או חטיבתי בארגון). כל פעילות שבסיסה הכנסה או הוצאה של מוקד כזה או אחר תקושר למרכז רווח רלוונטי.
  • פעילות של עלות עקיפה או הכנסה עקיפה שלא שייכת למרכז רווח ספציפי תקושר למרכז עלות אשר ידע לפצל את הסכום למרכזי רווח שונים לפי מקדמי ההעמסה מוגדרים מראש.

הקמת מרכזי רווח בפריוריטי

לפני הגדרת מרכזי הרווח, מומלץ לתכנן את החתכים למרכזים, כדי להתאים את מספרי מרכזי הרווח למספר החתך הרצוי .

כל חתך כולל סוג אחר של מרכזי רווח, שבאמצעותם אפשר לנתח את רווחיות החברה מכמה זוויות שונות. בדומה לזה, מרכזי העלות נחלקים גם הם לחתכים, לפי חתכי מרכזי הרווח שעליהם מועמסות ההוצאות הרשומות בהם.

נכנס למסך מסך מרכזי רווח, נגדיר קוד מרכז רווח ותאור מרכז רווח ונקשר את מרכז הרווח לקוד חתך.

הקמת מרכזי עלות בפריוריטי

לכל חתך של מרכז רווח חייב להיות חתך תואם של מרכז עלות, גם אם אותם מרכזי עלות נמצאים בשימוש בכל חתך; זאת משום שיש לטפל בנפרד בהעמסה של כל מרכז עלות על כל חתך של מרכז רווח. עקב כך, אם מתכוונים לחלק את אותן עלויות עקיפות למרכזי רווח בחמשת חתכי הרווח השונים, יש להגדיר את מרכז העלות חמש פעמים, פעם אחת לכל חתך רווח.

ניכנס למסך מרכזי עלות עקיפה , נגדיר קוד מרכז עלות עקיפה ותאור מרכז עלות ונקשר את מרכז העלות העקיפה לקוד חתך.

הגדרת אופני העמסה של עלויות עקיפות בפריוריטי

עבור כל מרכז עלות עקיפה יש להגדיר את אופן העמסת העלויות על מרכזי הרווח.

עלויות העקיפות יכולות להתחלק בין מרכזי הרווח במספר אופנים:

  • לפי מקדמי ההעמסה: לכל מרכז רווח נרשם ערך מספרי, אשר קובע את החלק היחסי שלו בעלות העקיפה.
  • לפי הכנסות ישירות: העלות העקיפה נחלקת בין מרכזי הרווח לפי יחס ההכנסות בפועל של כל מרכז רווח.
  • לפי הוצאות ישירות: העלות העקיפה נחלקת בין מרכזי הרווח ביחס ישיר להוצאות הישירות שלהם (לדוגמה, חשבוניות רכש). שיטה זו שימושית אם ישנו יחס פשוט בין העלויות הישירות והעקיפות.
  • לפי הוצאות ישירות משוקללות: העלות העקיפה נחלקת בין מרכזי הרווח לפי צירוף של מקדמי העמסה והוצאות ישירות.

נכנס למסך אופני העמסה לעלויות עקיפות. במסך ישנם עשרה אופני העמסה המוגדרים מראש: חמישה לפי מקדמי העמסה וחמישה לפי הוצאות ישירות.

הגדרת קישורים אוטומטיים למרכזי רווח ועלות בפריוריטי

אפשר להגדיר שמרכזי רווח או עלות יופיעו בתעודות התנועה באופן אוטומטי, על ידי קישורם מבעוד מועד לחשבונות ראשיים, מחסנים, משפחות מוצר בהנה"ח, משפחות בתוך מחסנים, סוגי לקוח, פרויקטים מסוימים ו/או סניפים.

קישור מרכזי רווח ועלות עקיפה לשורות של תעודות לוגיסטיות וכספיות

כאשר מרכזי רווח/עלות מוקצים מראש (למשל, לפי מחסן, סוג לקוח, פרויקט), הם מופיעים אוטומטית בשורות ההתעודה. אולם, אפשר גם להקצותם ידנית במסכי הפירוט של כל התעודות הלוגיסטיות והכספיות הרלוונטיות.

הפקת דו"חות וניתוח מרכזי רווח ועלות

ברגע שמרכזי הרווח/עלות קושרו לתנועות, אפשר לחשב את העמסת העלויות העקיפות על מרכזי הרווח, ולצפות בתוצאות ההעמסה באמצעות מגוון דו"חות.

לפני הפקת דו"חות, יש להפעיל את התוכנית חישוב הוצאות למרכזי רווח. תוכנית זו תחשב את חלוקת ההוצאות לפי מקדמי עלות כפי שקושרו בתעודות הכספיות השונות.

אפשר להפיק את הדו"חות מהתפריטים דו"חות מרכזי רווח ודו"חות מרכזי עלות בנתיב כספים > מרכזי רווח ועלות עקיפה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

5 / 5. 38

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן