תשלומים לספקים בפריוריטי

תוכן עניינים

ניתן להכין תשלומים לספקים בהמחאה, העברה בנקאית, או בכרטיס אשראי של החברה.

הכנת תשלום בהמחאה על סמך חשבונית/חשבוניות רכש שהוקלדו בפריוריטי

 • ניכנס למסך תשלום בהמחאות ונמלא את הנתונים בשדות חשבון הספק וחשבון הבנק.
 • אם התשלום הוא בגין חשבונית רכש, ניכנס למסך הבן סימון חשבוניות לתשלום ונסמן את התיבה לשלם עבור כל שורת חשבונית שנרצה לשלם בהמחאה זו.
 • במסך הבן פירוט התשלום נציין את סכום התשלום.
 • נחזור למסך האב ונשנה את סטטוס ההמחאה למאושרת.
 • נפעיל את התוכנית סגירת המחאה מתפריט הפעולות.
 • נפעיל את התוכנית הדפסת המחאות עם תצוגה מקדימה מרשימת הפעולות ונבחר בתבנית הרצויה.

הכנת תשלום בהעברה בנקאית/כרטיס אשראי על סמך חשבונית/חשבוניות רכש שהוקלדו בפריוריטי

 • ניכנס למסך תשלום בהעברות בנקאיות/כרט' אשראי ונמלא את השדות חשבון הספק וחש. בנק/אשראי.
 • לתשלום בכרטיס אשראי, נרשום:
 1. קוד תנאי תשלום, המגדיר את תנאי התשלום עבור ספק זה.
 2. תשלום ראשון, אם התשלום פוצל למספר תשלומים. עם מילוי שדה זה, השדה סכום כל תשלום נוסף יתמלא אוטומטית, עם סכומם של כל אחד מהתשלומים הנוספים (על התשלום הראשון).

אם התשלום הוא בגין חשבונית רכש, ניכנס למסך הבן סימון חשבוניות לתשלום. בכל שורת חשבונית המיועדת לתשלום בהעברה בנקאית נסמן את התיבה לשלם.

 • ניכנס למסך הבן פירוט התשלום ונבדוק את הסכומים לתשלום.
 • נחזור למסך האב ונשנה את סטטוס התשלום למאושרת.
 • נפעיל את התוכנית סגירת העברות בנקאיות ונעלה את כל התשלומים אותם נרצה לסגור כעת ונצא מהמסך.
 • כדי לסגור תשלום יחיד בהעברה בנקאית/כרטיס אשראי, ניכנס למסך תשלום בהעברות בנקאיות/כרט' אשראי ונפעיל את התוכנית סגירת העברה בנקאית מתפריט הפעולות.

הדפסת אישורים לבנק ולספק בפריוריטי

 • ניכנס למסך תשלום בהעברות בנקאיות/כרט' אשראי ונאתר את התשלום המיועד להדפסה.
 • נפעיל את התוכניות הדפסת העברה בנקאית – מכתב לספק והדפסת העברה בנקאית – מכתב לבנק מתפריט הפעולות.

הכנה מרוכזת של תשלומים בהמחאות/העברה בנקאית/כרטיס אשראי לספקים על סמך חשבוניות רכש שהוקלדו בפריוריטי

שלב א: סימון חשבוניות לתשלום אוטומטית בפריוריטי

1. ניכנס למסך סימון חשבוניות לתשלום ונעלה את כל החשבוניות שטרם שולמו.

2. לכל חשבונית שאין צורך להכין עבורה הוראת תשלום כעת, נסמן את התיבה בבדיקה.

3. כדי לסמן קבוצה של חשבוניות לתשלום, נפעיל את התוכנית סימון חשבוניות לתשלום. נבחר את מספר חשבון הספק שנרצה לסמן לצורך הכנת הוראות תשלום ונציין את טווח התאריכים להגדרת החשבוניות שיסומנו.

4. נפעיל את התוכנית הכנת תשלומים ונלחץ על המשך.

בחלון הקלט שנפתח, נבחר את תת החברה שעבורה נרצה להכין תשלומים, או נשאיר את ערך ברירת המחדל 000, ונלחץ על אישור.
נבחר את חשבון הבנק/כרטיס האשראי של החברה שממנו יוכנו התשלומים ונציין את תאריך התשלום.
בשדה אופן הפעלה נבחר הכנה וסגירה כדי שהתוכנית תסגור את תעודת התשלום שתפתח.  נבחר את מטבע התשלום ולאחר מכן, נלחץ על אישור.

 • נפעיל את התוכנית סגירת תשלומים בהמחאות כדי לסגור תשלומים בהמחאה, או את התוכנית סגירת העברות בנקאיות, כדי לסגור תשלומים בהעברה בנקאית או כרטיס אשראי.

במסך שנפתח על ידי התוכנית, נעלה את כל התשלומים הממתינים לסגירה.אם יש תשלום מסוים שאותו לא מעוניינים לסגור כעת, ננקה את השורה של אותו תשלום מהמסך.
נצא מהמסך. התוכנית תסגור את כל רשומות התשלומים שהופיעו במסך.

5. נפעיל את תוכנית ההדפסה המתאימה.
בשדה החל ממספר מופיע אוטומטית מספר ההמחאה הראשונה שיודפס (לפי הערך בשדה המחאה הבאה להדפסה במסך חשבונות בנק). אפשר לשנותו לפי הצורך.בשדה מספר המחאות מקסימלי, נרשום את מספר ההמחאות שיודפסו.

הכנת המחאות/העברות בנקאיות/תשלומים בכרטיס אשראי עבור תשלומים שווים (שלא על סמך חשבונית)

1. נפעיל את התוכנית הכנת תשלומים ללא חשבונית.

נבחר את הספק שעבורו פותחים תשלומים, נרשום את מספר התשלומים המבוקש בשדה מספר תשלומים, ואת הסכום לכל תשלום בשדה סכום כל תשלום.
בשדה תאריך תשלום ראשון נרשום את התאריך שבו ישולם התשלום הראשון. ברירת המחדל היא התאריך של היום, אך אפשר לשנותו.
בשדה תדירות (בחודשים) נרשום את התדירות בחודשים, שבה יוכנו התשלומים.
בשדה אופן תשלום נבחר את אופן התשלום הרצוי. בחירה באפשרות המחאה תרשום את התשלומים במסך תשלום בהמחאות. בחירה באפשרות העברה בנקאית תרשום את התשלומים במסך תשלום בהעברות בנקאיות/כרט' אשראי.
בשדה חשבון בנק משלם נרשום את מספר חשבון הבנק/כרטיס אשראי של החברה שממנו יבוצעו התשלומים לספק. בשדה פרטים אפשר לרשום הערה קצרה, שתופיע בתעודת התשלום.

2. נפעיל את התוכנית סגירת תשלומים בהמחאות כדי לסגור תשלומים בהמחאה, או את התוכנית סגירת העברות בנקאיות, כדי לסגור תשלומים בהעברה בנקאית או כרטיס אשראי.
במסך שנפתח על ידי התוכנית, נעלה את כל התשלומים הממתינים לסגירה.
אם יש תשלום מסוים שאותו לא מעוניינים לסגור כעת, ננקה את השורה של אותו תשלום מהמסך.
נצא מהמסך. התוכנית תסגור את כל רשומות התשלומים שהופיעו במסך.

3. נפעיל אחת מתוכניות ההדפסה הבאות: הדפסת המחאות על דף חלק /הדפסת המחאות עם תצוגה מקדימה.

זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.

5 / 5. 45

צרו קשר
ונחזור אליכם במהרה
מאמרים נוספים
פתיחת קריאת שירות
דילוג לתוכן