הוראות הפעלה פריוריטי זום ופריוריטי - שיווק ומכירות (5)

  סוכנים ועמלות סוכנים בפריוריטי/פריוריטי זום גרסה 1   הקמת סוכן 1.      היכנס למסך סוכנים (שווק ומכירות > סוכנים > סוכנים) 2.       בעמודה מס' סוכן רשום את קוד הסוכן הרצוי. רשום את שם הסוכן. 3.       בלשונית כתובת וטלפון, רשום את הפרטים הלוגיסטיים של הסוכן. 4.       כדי להגדיר תקרת הנחה באחוזים המותרת…
קרא עוד...
  הזמנת לקוח במערכת הפריוריטי/פריוריטי זום גרסה 1   הזמנת לקוח ללא קישור להצעת מחיר 1.       היכנס למסך הזמנות לקוח (שווק ומכירות > הזמנות > הזמנות לקוח) 2.       בעמודה מס. לקוח בחר את הלקוח המזמין. שם לקוח, תאריך, ומס' הזמנה        מתמלאים אוטומטית. סטטוס ההזמנה בפתיחה הוא "טיוטא". 3.       בלשונית…
קרא עוד...
הצעת מחיר ללקוח במערכת פריוריטי/פריוריטי זום גרסה 1   הכנת הצעת מחיר 1.       היכנס למסך: שווק ומכירות > הצעות מחיר > הצעות מחיר ללקוח (שווק ומכירות > הצעות מחיר               הצעות  מחיר ללקוח) 2.       בעמודה מס. לקוח בחר את הלקוח.  שם לקוח, תאריך, ומס' ההצעה מתמלאים אוטומטית. סטטוס            ההצעה…
קרא עוד...
      מחירוני לקוח והנחות ללקוחות במערכת פריוריטי/פריוריטי זום גרסה 1 הקמת מחירון לקוח 1.       היכנס למסך מחירונים :שווק ומכירות > מחירים והנחות > מחירונים > מחירונים 2.       ציין קוד מחירון, תאור מחירון, מטבע. תאריך הכניסה לתוקף של המחירון יתמלא אוטומטית אך ניתן לשנותו. 3.       היכנס למסך הבן מחירי מוצרים.…
קרא עוד...
  פתיחת לקוח במערכת פריוריטי/פריוריטי זום גרסה 1   לקוחות במערכת  נרשמים כזמניים או כקבועים, על פי הצורך. ללקוחות זמניים לא נפתח חשבון בהנח"ש, ופתיחתם נועדה לצורך שימוש במודול השיווק. לקוחות קבועים נפתחים גם כחשבון בהנח"ש, וניתן לרשום עבורם את כל התעודות כגון חשבוניות, תעודות משלוח וכדומה. פתיחת לקוח קבוע…
קרא עוד...
  • anydesk tv logo48 showmypc showmypc

שליטה מרחוק

פתח קריאת שרות